Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. január 2023, pondelok
 

Monitorovacia správa o extrémizme: rizikom je nárast konšpirácií, výzvou ochrana mladých v online svete a deradikalizácia

09. 11. 2022

konspiracia-ilustr

Vláda v stredu 9. novembra 2022 schválila Monitorovaciu správu o stave extrémizmu v Slovenskej republike za obdobie rokov 2020 a 2021, ktorú predložil na rokovanie kabinetu minister vnútra SR Roman Mikulec.

Monitorovacia správa upozorňuje, že v roku 2020 došlo k enormnému nárastu šírenia konšpiračných a dezinformačných naratívov prostredníctvom internetu, sociálnych sietí a telekomunikačných kanálov o rôznych témach súvisiacich s pandémiou Covid-19. Práve frekvencia, s akou sa tieto konšpiračné teórie neustále objavujú na extrémistických scénach, naznačuje, že môžu hrať dôležitú ideologickú úlohu a fungovať ako katalyzátor v procese radikalizácie. Konšpiračné presvedčenia môžu teda prispieť k radikalizácii smerujúcej k niektorej z foriem extrémizmu.

Rizikovým faktorom pre radikalizáciu je aj dlhodobé vystavovanie sa násilným ideologickým materiálom a násilnej propagande.

Monitorovacia správa bola vypracovaná v spolupráci s dotknutými subjektmi a členmi Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie  v zmysle Koncepcie boja proti radikalizácii a extrémizmu do roku 2024. Členmi výboru sú zástupcovia štátnej správy, samosprávy a mimovládneho sektora. Súbežne s monitorovacou správou vláda odobrila aj aktualizáciu úloh predmetnej koncepcie.

Vzhľadom na časový rámec, ktorý monitorovacia správa pokrýva, nie je prekvapením, že jej značná časť sa venuje presahom pandémie vírusu covid-19 do každodenného života v kontexte eskalácie spoločenského života, ako aj samotnému riziku radikalizácie a náborovania subjektami pravicového extrémizmu v online priestore.

Najdominantnejšou formou extrémizmu na Slovensku je pravicový extrémizmus

Predstavuje viac ako 97 percent všetkých prípadov začatého trestného stíhania pre trestné činy extrémizmu.  Až polovica trestných činov extrémizmu bola v roku 2021 spáchaná  prostredníctvom e-mailu či internetu v konaniach, v ktorých Národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru začala trestné stíhanie.

Monitorovacia správa ďalej poukazuje na zistenia v rámci rezortu školstva, že za posledné roky výrazne stúpol počet žiakov základných a stredných škôl, ktorí sa s extrémizmom a jeho prejavmi stretli nielen na internete a sociálnych sieťach, ale aj v škole, rovesníckej skupine a doma. Prítomnosť verbálnych nenávistných prejavov a verbálnych útokov na spolužiakov pre „odlišnosť“ bola podľa riaditeľov škôl prítomná v priemere na každej šiestej škole.

Výzvami pre Slovenskú republiku v oblasti boja proti extrémizmu v nadchádzajúcom období sú tak najmä:

  • potreba posilnenia ochrany maloletých v online priestore,
  • podpora kritického myslenia a odolnosti voči extrémnym ideológiám, 
  • vybudovanie funkčného systému na podporu deradikalizácie s cieľom včas zachytiť rizikových jedincov.

Na základe zistení uvedených v správe Ministerstvo vnútra SR vypracuje návrh modelu deradikalizačného programu.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz