Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. máj 2024, sobota
 

Možnosť voliť poštou sa rozšíri a zjednoduší, druhé kolo prezidentských volieb a voľby do európskeho parlamentu sa budú môcť konať v jeden deň

28. 09. 2022

mapa-slovenska_volby

Kabinet 28. septembra 2022 schválil návrh novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorý predložil na rokovanie kabinetu minister vnútra SR Roman Mikulec. Novela zavádza voľbu prezidenta poštou zo zahraničia a jednotne sa upravuje spôsob voľby poštou, a to nielen pre voľby hlavy štátu, ale aj pre voľby do Národnej rady SR a referendum, kde už doterajšia legislatíva ustanovuje túto možnosť.

Zároveň sa vytvárajú legislatívne predpoklady, aby sa druhé kolo voľby prezidenta a voľby do Európskeho parlamentu mohli konať v rovnaký deň a v rovnakom čase.

„Návrh vychádza zo záväzkov z programového vyhlásenia vlády a rezort vnútra ním reaguje na celospoločenskú požiadavku rozšíriť voľbu poštou zo zahraničia aj pre voľby prezidenta.  Zároveň zjednodušujeme voličom zo zahraničia uplatnenie ich práva hlasovať vo voľbách. Snaha o spojenie druhého kola voľby prezidenta s voľbami do Európskeho parlamentu vyplýva zo záujmu zapojiť viac voličov do eurovolieb a posilniť tak legitimitu volených poslancov," povedal minister vnútra SR Roman  Mikulec.

Návrhom sa vytvorí jednotný informačný systém pre voľbu poštou, prostredníctvom ktorého ministerstvo vnútra bude vyhotovovať a viesť osobitný zoznam voličov žiadajúcich o voľbu poštou zo zahraničia. V súčasnosti žiadatelia o voľbu poštou komunikujú s obcou ich trvalého pobytu. Podľa nového modelu budú všetky žiadosti o voľbu poštou adresované ministerstvu vnútra.

Voliči zo zahraničia budú môcť podať žiadosť o voľbu poštou v listinnej podobe alebo elektronicky prostredníctvom novovytvoreného informačného systému pre voľbu poštou alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy.

Zároveň sa vytvára možnosť sledovania zásielky voliča. Voličovi budú zasielané dôležité notifikácie na jeho e-mailovú adresu a do elektronickej schránky, ak ju má zriadenú a aktivovanú.

Zavádza sa nová služba, ktorou je získanie hlasovacieho lístka z webového sídla ministerstva vnútra. Volič si ich vytlačí sám, ak požiadal o voľbu poštou elektronicky. V prípade, že požiadal o voľbu poštou v listinnej podobe, budú mu hlasovacie lístky zaslané, ale taktiež má možnosť vytlačiť si hlasovací lístok.

V súvislosti so zavedením voľby poštou sa upravuje lehota pre vyhlásenie volieb prezidenta predsedom NR SR tak, aby tieto voľby boli vyhlásené najneskôr do 110 dní predo dňom ich konania. 

Volebné miestnosti pre druhé kolo voľby prezidenta a volieb do EP by mali byť spoločné a ukončia činnosť o 20:00 h. Výšku odmeny člena okrskovej volebnej komisie a zapisovateľa okrskovej komisie utvorenej pre konanie predmetných volieb v jednom termíne určí ministerstvo vnútra vyhláškou. 

Základným predpokladom pre možnosť vyhlásenia druhého kola volieb prezidenta a volieb do Európskeho parlamentu v jednom termíne a predpokladom pre zavedenie voľby poštou prezidenta zo zahraničia je schválenie zmeny Ústavy Slovenskej republiky, keďže v súčasnosti platné ústavné lehoty neposkytujú vyhovujúci časový priestor pre realizáciu navrhovaných zmien. Návrh na zmenu Ústavy SR prešiel na aktuálnej schôdzi parlamentu do druhého čítania.

Účinnosť sa navrhuje od 1. marca 2023.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz