Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. jún 2024, štvrtok
 

MV SR ukončilo projekt „Elektronické služby centrálnej ohlasovne“

07. 12. 2015

penzisti-pocitac

 Elektronickými službami hlásenia pobytu spustilo ministerstvo vnútra 1. januára 2014 elektronickú komunikáciu s úradmi. Držitelia občianskych preukazov s čipom mohli začať využívať elektronické služby z agendy hlásenia na trvalý a prechodný pobyt. Ponuka sa v júli 2015 rozšírila o špecializované služby hlásenia trvalého či prechodného pobytu za inú osobu na základe splnomocnenia a takisto možnosť podávať podnety na zrušenie oboch foriem pobytu. Zmeny sa automaticky prejavia v Registri fyzických osôb či matričných evidenciách.

Operačný program Informatizácie spoločnsoti

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

 
Prostredie pre elektronické hlásenie pobytu je teda pripravené. Automatizácia e-služieb centrálnej ohlasovne v značnej miere závisí od elektronických služieb katastra nehnuteľností. Ministerstvo vnútra preto v spolupráci s Úradom geodézie, kartografie a katastra SR pripravuje riešenie, aby aj za súčasného stavu informačného systému katastra /plne fukčná prevádzka systému bude k dispozícii v roku 2017/ bolo možné elektronicky vybaviť maximálne množstvo životných udalostí.

 Ku všetkým sprístupneným službám ministerstvo vnútra publikuje podrobné popisy, používateľskú príručku, vrátane scenárov riešenia každej zvolenej životnej situácie.

Na portáli Elektronické služby MV SR https://portal.minv.sk/  sa občania  jednoducho dostanú ku všetkým potrebným údajom, vrátane informácií o tom, ktoré inštitúcie a s akým cieľom je potrebné navštíviť. Elektronický spôsob vybavovania podaní ušetrí v porovnaní s klasickou osobnou návštevou ohlasovne veľa času. Občan elektronickou službou predpísaným postupom  vyplní a autorizuje podanie, pričom môže priebeh vybavovania sledovať vo svojej  elektronickej schránke na portáli www.slovensko.sk, do ktorej  mu doručia aj informáciu o vybavení či  zamietnutí podania.

Predpokladom pre vybavenie podaní elektronickým spôsobom je mať  aktivovaný občiansky preukaz  s čipom a so zaručeným elektronickým podpisom.

Dodávateľom projektu „Elektronické služby centrálnej ohlasovne“ je spoločnosť Gratex International, a.s.

 Informácie o elektronických službách sú prístupné aj na portáli www.slovensko.sk.


Novela zákona o hlásení pobytu a registri obyvateľov vytvorí základ pre elektronizáciu služieb verejnej správy

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz