Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2024, nedeľa
 

MV SR zverejnilo správu o stave verejnej správy za rok 2022

19. 09. 2023

verejna-sprava-ilustr2022

Dokument, ktorý  vypracovala analytická jednotka ministerstva vnútra (Inštitút správnych a bezpečnostných analýz MV SR), sa primárne venuje oblastiam verejnej správy v kompetencii ministerstva vnútra. Účelom správy je umožniť odbornej i laickej verejnosti prístup k sumarizovaným informáciám o činnosti verejnej správy v období dozvukov pandémie a nástupu globálnych dôsledkov vojnového konfliktu na území Ukrajiny.

Správa konštatuje, že dopyt po službách verejnej správy v roku 2022 by sa dal charakterizovať postupným návratom do stavu spred pandémie Covid-19.  Pri viacerých agendách dokonca prekonal jej úroveň, napríklad pri vydávaní dokladov. Trend sa potvrdil aj pri zmenách v počtoch matričných udalostí – oproti obdobiu spred pandémie klesol počet úmrtí, naopak, zvýšil sa počet sobášov.

Tomu zodpovedala aj návšteva klientskych centier okresných úradov. Bezprostredne po začatí vojnového konfliktu na Ukrajine zaznamenali oddelenia dokladov v marci a apríli 2022 výrazný nárast žiadostí o vydanie cestovných pasov. V dôsledku toho bolo zaznamenané medziročné zvýšenie čakacích dôb v priemere o 11 percent. Priemerná doba vybavovania však oproti roku 2021 o 7 % poklesla. Celkový dopyt po službách dostupných na klientskych centrách vzrástol o 24 percent. 

Na druhej strane sa návrat do stavu z obdobia pred pandémiou prejavil negatívne napríklad na počte priestupkov, ktoré sa týkajú vedenia vozidla pod vplyvom alkoholu. Významným spôsobom stúpol aj počet požiarov.

Správa obsahuje aj analyticky spracované priestorové dáta poukazujúce na rozdiely medzi regiónmi našej krajiny. V západnej časti sú okresy s najvyšším percentuálnym rastom obyvateľstva, naopak, najväčší úbytok nastal v okresoch na juhu a východe Slovenska. Rozdiel medzi západným a východným (a takisto južným) Slovenskom je aj v počte vozidiel na jedného obyvateľa, ktorý je v niektorých okresoch západného Slovenska viac ako dvojnásobne vyšší  ako v okresoch s najnižšou hodnotou. Týmto rozdielom zodpovedá aj vyťaženosť pracovísk ministerstva vnútra.

Najviac podnikateľských subjektov – celá štvrtina – je sústredených v Bratislavskom kraji, najmenej v Banskobystrickom kraji. Najviac priestupkov na obyvateľa evidujeme v roku 2022 v niektorých okresoch stredného Slovenska, kým na východe krajiny je ich evidovaných najmenej.

Pokles počtu a starnutie obyvateľstva pokračoval – k decembru 2022 malo Slovensko 5 428 792 obyvateľov, z čoho 51 percent tvorili ženy.

Správa takisto prináša prehľad o vývoji v agendách štátneho občianstva, živnostenského podnikania, katastra, volieb, verejných zbierok, mimovládok, vybraných činností Policajného zboru či prehľad o financiách poskytnutých samosprávam. 

V porovnaní s ostatnými krajinami EÚ a OECD analytický dokument konštatuje zaostávanie v regulačnom a správnom prostredí či konkurencieschopnosti. Samostatnou kapitolou je neefektívnosť verejnej správy, jednou z príčin ktorej je rozdrobenosť miestnej samosprávy. Rovnako zaostávajúca digitalizácia verejnej správy, ktorú našej krajine dlhodobo vytýkajú medzinárodné inštitúcie. Správa na druhej strane konštatuje mierne zlepšenie v miere využívania a dostupnosti elektronických služieb štátu, počet ktorých sa zvyšuje.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz