Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. jún 2024, nedeľa
 

Na Akadémii Policajného zboru v Bratislave začalo študovať ďalších 144 poslucháčov

10. 09. 2021

apz_0012-ilustr

Slávnostným Gaudeamus Igitur sa v piatok 10. septembra 2021 skončil akt otvorenia akademického roka 2021/2022 na Akadémii Policajného zboru v Bratislave spojený s imatrikuláciou študentov prvých ročníkov. Na štúdium nastúpilo 88 kadetov a 56 civilných študentov.

„Mám úprimnú radosť z toho, že ste si vybrali Akadémiu PZ v Bratislave a pevne verím, že tento výber neoľutujete. Policajný zbor potrebuje rozumných a šikovných mladých ľudí, ktorí budú pracovať podľa zásady „pomáhať a chrániť“ a prispejú tak k prinavráteniu dôvery občanov v Policajný zbor,“ uviedol v príhovore študentom minister vnútra Roman Mikulec. Doplnil, že akadémia pripravuje do pracovného života aj absolventov, z ktorých mnohí zastávajú významné pracovné pozície na civilno-správnom úseku verejnej správy.

Prichádza akademický senát

Študentov a kolegov následne privítala rektorka akadémie Lucia Kurilovská, ktorá vysokú školu vedie od roku 2014.  Na otvorení sa zúčastnili zástupcovia vedecko-pedagogického zboru, akademickej obce, študenti, vedúci katedier a pozvanie prijali aj riadiaci pracovníci Prezídia Policajného zboru a ministerstva vnútra.

Policajní kadeti

Akadémia PZ je štátna škola univerzitného typu vzdelávajúca predovšetkým príslušníkov ozbrojených zložiek. Do praxe pripravuje vysokoškolsky kvalifikovaných a profesionálne zdatných odborníkov pre útvary Policajného zboru, odborné pracoviská ministerstva vnútra a ďalšie štátne i neštátne bezpečnostné služby. Poskytuje I. II. aj III. stupeň vzdelávania, v rámci celoživotného vzdelávania mnoho špecializačných kurzov, rigorózne konania a jej súčasťou je aj Univerzita tretieho veku.

Minister Roman Mikulec a rektorka Lucia Kurilovská

Brány akadémie od roku 1992 opustili tisíce úspešných absolventov, ktorí získali jedinečné vzdelanie v bezpečnostných službách, v oblasti ochrany osôb a majetku i bezpečnosti vo verejnej správe.

Minister vnútra s policajnými kadetkami

Katedry Akadémie budú v aktuálnom školskom roku vzdelávať 1334 študentov – 783 mužov a 551 žien. V študijnom programe Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku sa vzdeláva 989 poslucháčov, väčšina externou formou. V programe Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe študuje 345 poslucháčov.

Foto: MV SR, Vladimír Benko

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz