Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. február 2024, štvrtok
 

Na dopravný inšpektorát sa budú môcť občania objednať na konkrétny čas

26. 10. 2011

Operačný program Informatizácie spoločnsoti

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

 

Ministerstvo vnútra ide znižovať byrokraciu a šetriť čas občanov. Umožní to projekt Elektronické služby národnej evidencie vozidiel, ktorú pripravilo ministerstvo vnútra. Jeho cieľom je zrýchlenie a zefektívnenie komunikácie občanov s úradmi. Ministerstvo vnútra tak znižuje byrokraciu, šetrí čas ako aj peniaze občanov.

Žiadosti o zmenu údajov v osvedčení o evidencii vozidla už majitelia vozidla budú môcť poskytnúť elektronicky. Tým občanom ušetríme finančné prostriedky. Ak občan uprednostní osobnú návštevu inšpektorátu, žiadosť o zmenu údajov bude môcť podať kdekoľvek na Slovensku. Teda nielen tam, kde svoje vozidlo prihlásil. Bude to možné vďaka tomu, že všetky dopravné inšpektoráty na Slovensku budú prepojené. Obhliadku vozidla však aj naďalej budú robiť inšpektoráty v mieste trvalého bydliska.

Zároveň chceme zefektívniť vybavovanie žiadostí občanov na dopravných inšpektorátoch. Našim cieľom je šetriť ľuďom čas, a preto zavedieme aj možnosť rezervácie „časeniek“ pomocou internetu. Chceme minimalizovať nutnosť návštev na dopravnom inšpektoráte. To, čo sa bude dať vybaviť elektronicky, vybavíme týmto spôsobom.

Vďaka projektu bude možné priamo v teréne overiť platnosť osobných dokladov a dokladov o vozidle pri bežnej policajnej kontrole. Zavedieme novú, celonárodnú evidenciu vozidiel, ktorá bude obsahovať aj údaje, ktoré spravuje ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií. Zoznam vozidiel rozšírime aj o dopravné prostriedky bez evidenčného čísla ako aj o vozidlá, ktoré nie sú určené na prepravu. Systém evidencie vozidiel pritom bude prepojený so Slovenskou kanceláriou poisťovateľov.

Zmluva o nenávratný finančný príspevok bola podpísaná v júni 2010. Výsledok verejného obstarávania bol zverejnený v tom istom mesiaci. Minister vnútra Daniel Lipšic po nástupe do svojej funkcie dal preveriť všetky projekty Operačného programu informatizácie spoločnosti. Navyše, verejné obstarávanie kontroloval úrad pre verejné obstarávanie. Chceli sme si byť istí, že verejné obstarávanie bolo transparentné. Od novembra minulého roka sme odstraňovali administratívne nedostatky, na ktoré nám upozorňovalo ministerstvo financií, ktoré je sprostredkovateľským orgánom Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Ministerstvo vnútra podpísalo v októbri 2011 zmluvu s dodávateľmi projektu, spoločnosťami Soitron a.s. a Ditec, a.s. v hodnote 40 miliónov €. Pričom až 75% je hradených z rozpočtu Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu informatizácia spoločnosti , zvyšok uhradíme zo štátneho rozpočtu. Na projekte začneme pracovať v januári 2012 a ukončíme ho v decembri 2013.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz