Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. február 2024, nedeľa
 

Na pomoc obetiam s obchodovaním s ľuďmi sme povinní využiť aj novovytvorené spôsoby a technológie

11. 04. 2019

2

"Boj s obchodovaním s ľuďmi nekončí pri odhalení a usvedčení páchateľa. Končí sa vtedy, keď vyslobodená obeť, ktorá je dlhodobo vystavená neľudskému zaobchádzaniu (v nemálo prípadoch aj trýznivému), opäť nadobudne pocit bezpečia a začlení sa do spoločnosti. „To musí byť našim cieľom, rovnako ako samotný boj proti tomuto závažnému protispoločenskému javu. Na pomoc obetiam tohto nehumánneho konania sme rovnako povinní použiť všetky dostupné, ale aj novovytvorené spôsoby a technológie." 

 

Povedal to štátny tajomník a národný koordinátor v boji proti obchodovaniu s ľuďmi Rudolf Urbanovič v pondelok 8. apríla 2019 vo Viedni, ktorá bola počas dvoch dní dejiskom 19. konferencie Aliancie boja proti obchodovaniu s ľuďmi.


 

Štátny tajomník vyzval, aby novovytvorené spôsoby a technológie boli využívané na zvyšovanie povedomia o obchodovaní s ľuďmi. „Posilnime pomocou nich možnosti obetí nahlásiť ich vykorisťovanie, alebo možnosť nájsť pomoc. V spolupráci s rôznymi partnermi vytvárajme riešenia a posilnime naše legislatívne rámce tak, aby sme zabezpečili použitie takýchto technológií v boji proti obchodovaniu s ľuďmi."

Väčšina z technológií bola vynájdená preto, aby bola oporou a pomocou pre tvorbu budúcnosti nás a najmä mládeže. „Tá je základným prvkom pri budovaní spravodlivej spoločnosti, ktorá stojí na princípoch demokracie, ľudských práv a solidarity. Je našou prvoradou úlohou, aby v dnešnom svete boli technológie a ich užitočný prínos cielene usmernený na maximálnu ochranu a podporu dodržiavania ľudských práv," uviedol štátny tajomník.


Zdôraznil, že Slovenská republika je hrdá na to, že môže byť súčasťou tak dôležitej platformy pre obhajobu a spoluprácu, akou Aliancia pre obchodovanie s ľuďmi je a že môže podporiť participujúce štáty v tom, aby do svojich aktivít zapájali aj občiansku spoločnosť a preskúmali plodnú spoluprácu so súkromným sektorom.

„Efektívne bojovať proti obchodovaniu s ľuďmi je možné najmä prostredníctvom vytvárania partnerstiev na všetkých úrovniach.  Slovenská republika v tejto oblasti nezaostáva a spolu s partnermi vytvárame technologické riešenia na prevenciu v oblasti obchodovania s ľuďmi. Snažíme sa aj takto, pomocou našich projektov, chrániť potenciálne obete," dodal Rudolf Urbanovič.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz