Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. apríl 2024, nedeľa
 

Na Slovensku pôsobí 2700 mestských a obecných policajtov

30. 11. 2023

estok-mps

Ministerstvo vnútra ako gestor zákona o obecnej polícii bude venovať náležitú pozornosť potrebám a návrhom mestských a obecných polícií v tomto volebnom období. Povedal to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok vo štvrtok 30. novembra 2023 počas prvého dňa  XXII. snemu Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska, ktorý sa koná na Štrbskom Plese.

Programom snemu sú okrem iného informácie o činnosti jednotlivých krajských sekcií združenia a výročná správa, s ktorou účastníkov oboznámil prezident združenia Ján Andrejko. Na sneme majú byť tiež volení členovia komisií a ďalších orgánov združenia náčelníkov obecných a mestských polícií.

Zo správy o činnosti obecných polícií za rok 2022, ktorú každoročne vypracúva Prezídium PZ, vyplýva, že minulý rok malo zriadenú obecnú či mestskú políciu 171 samospráv, pričom službu v nich vykonávalo 2698 príslušníkov.

Samosprávy  v rámci svojej originálnej pôsobnosti musia okrem iných úloh dbať na aj na zabezpečovanie verejného poriadku, udržiavanie čistoty či ochranu životného prostredia. Účelnejšie, hospodárnejšie a efektívnejšie je vykonávanie týchto úloh prostredníctvom na to určeného útvaru samosprávy – čiže obecnej  či mestskej polície. 

Na sneme združenia náčelníkov a mestských polícií

Najviac obecných polícií je v Nitrianskom kraji /40/, v Prešovskom kraji /23/, Banskobystrickom kraji /21/ a v Košickom a Žilinskom kraji /po 20/. V Trenčianskom kraji pôsobí 19 obecných polícií, v Trnavskom 1513 v Bratislavskom kraji. Najviac príslušníkov obecnej polície zamestnávali minulý rok hlavné mesto Bratislava /339/, mesto Košice /280/, mesto Žilina /91/ a mesto prešov /85/.

Na sneme združenia náčelníkov a mestských polícií

Zo správ o činnosti obecných a mestských polícií za minulý rok možno vo všeobecnosti hodnotiť podmienky pre výkon činností  ako dobré. Vyplýva z nich okrem iného úsilie o nabádanie  obyvateľstva k dodržiavaniu zákonov  a všeobecne záväzných nariadení obce,  a to formou užšieho kontaktu. „Užší kontakt – a to chcem zdôrazniť - verejnosť  hodnotí kladne, nevníma príslušníkov obecných polícii vyslovene ako represívnu zložku, keďže rozhodne častejšie ako Policajný zbor v službe aplikujú inštitút tzv. dohovárania. Myslím si, ž v tomto môžu byť inšpiráciou aj pre Policajný zbor,“ povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok

Obecné a mestské polície sú v hierarchii Integrovaného záchranného systému tzv. ostatnou zložkou a často sú prizývané na pomoc štátnym  bezpečnostným zložkám. Okrem dohľadu nad dodržiavaním verejného poriadku  počas rôznych podujatí organizovaných samosprávami mestskí a obecní policajti v prípade potreby spolupracujú s Policajným zborom pri zabezpečovaní miest dopravných nehôd, počas dopravno-preventívnych akcií či spoločných  kontrolách v pohostinských zariadeniach, ktoré súvisia s ochranou mládeže pred požívaním alkoholu a iných návykových látok.

Na sneme združenia náčelníkov a mestských polícií

„Rád počujem z prostredia Policajného zboru i Hasičského a  záchranného zboru kladné hodnotenia tejto spolupráce. Som informovaný o vynikajúcej spolupráci  bezpečnostných zložiek štátu napríklad s bratislavskou mestskou políciou, kde vzájomná súčinnosť, zdieľanie informácií a dátové prepojenia, napríklad aj ku kamerám mestskej polície, výrazne napomáhajú pri riešení incidentov či dopravných nehôd. Isto je naším spoločným cieľom rozvíjať takéto obojstranne prospešné vzťahy aj v ostatných regiónoch,“ uviedol minister vnútra

Matúš Šutaj Eštok doplnil, že rezort vnútra je otvorený diskusii k návrhom na zefektívnenie práce či zlepšenie podmienok, v ktorých obecné a mestské polície fungujú.

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz