Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. júl 2024, utorok
 

Na Slovensku sa po prvý raz konalo medzinárodné stretnutie expertov z oblasti ochrany kritickej infraštruktúry z EÚ, USA a Kanady

29. 09. 2016

kriticka-infrastruktura-ilustr

Sekcia krízového riadenia MV SR v spolupráci s Európskou komisiou organizovala v dňoch 26.-28. septembra 2016 odbornú konferenciu na tému Ochrana kritickej infraštruktúry/ EÚ-USA-KANADA/.  Na tejto v poradí už siedmej konferencii, ktorá sa  však po prvýkrát konala na Slovensku a to v Senci, sa zúčastnilo takmer 70 expertov na európskej úrovni vrátane zástupcov z Európskej komisie, USA a Kanady.

Cieľom stretnutia bolo pokračovať v krokoch vedúcich k zlepšeniu odolnosti najdôležitejšej (kritickej) infraštruktúry voči konkrétnym súčasným, ale aj globálnym hrozbám s prioritou ochrany pred teroristickými útokmi.

Účastníci konferencie

Odbornú časť konferencie otvoril za sekciu krízového riadenia MV SR národný expert na kritickú infraštruktúru Ing. Peter Petrovič, ktorý uviedol celú agendu a témy odbornej konferencie:

  • ochrana najdôležitejších objektov, napr. energetická sieť, produktovody a plynárenská sieť, sieť na distribúciu vody, cestná a železničná doprava, záchranné služby atď.
  • informačná bezpečnosť a kybernetická sieť, napr. prenos informácií (Internet, SCADA siete,...), siete mobilných operátorov, e-banking/finančné systémy atď.
  • manažérska/organizačná sieť, kde ľudský faktor hrá dôležitú úlohu.

Účastníci konferencie

Následne vystúpili viacerí domáci aj zahraniční experti z Európskej komisie, USA a Kanady s odbornými prezentáciami na tému aktuálnych hrozieb a kľúčových problémov, medzi ktoré patrí v poslednej dobe najmä terorizmus a čoraz častejšie aj hrozba kybernetických útokov, ktoré predstavujú vážnu hrozbu pre najdôležitejšiu infraštruktúru. Diskutovalo sa aj na tému trendov a výhľadov do budúcnosti v súvislosti s ochranou kritickej infraštruktúry.

Ilustračný obrázok - loga EU, USA, Canada

Súčasťou konferencie bola aj praktická ukážka jedného z objektov dôležitej infraštruktúry na Slovensku - Vodné dielo v Gabčíkove. Účastníci sa priamo v útrobách vodného diela, ktoré je najväčšou stavbou svojho druhu na Slovensku, dozvedeli zaujímavé a konkrétne informácie z histórie stavby, jeho fungovaní a mohli sa presvedčiť o významnosti Gabčíkova nielen pre Slovenskú republiku ale aj pre susedné štáty.

Účastníci konferencie boli vyzvaní k aktívnejšiemu úsiliu zlepšovania ochrany kritickej infraštruktúry a využívaniu informačných nástrojov ako napr. Global Infrastructure Security Toolkit /GIST/  a  Critical Infrastructure Warning Information Network /CIWIN/ , vrátane zdieľania dokumentov a prípadových štúdií, ktoré boli predstavené na konferencii.  Dôraz by mal byť kladený na prioritné témy so spoločným záujmom – a to zodolneniu elektrickej rozvodnej sieti a zlepšeniu zabezpečenia prevádzkových technológií.

V závere stretnutia sa účastníci zhodli na potrebe odborných seminárov, školení a pokračovaní v diskusiách o témach terorizmu, kybernetickej bezpečnosti a prírodných rizikách. 

 

 

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz