Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

Na vybraných orgánoch štátnej správy pribudnú vďaka podpore operačného programu Efektívna verejná správa analytické útvary

10. 05. 2017

tlacova sprava

Na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy chýbajú analytické útvary, s podporou Európskej únie ich však zriadia. Umožní to národný projekt „Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy“. Peniaze poputujú na projekt z operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS), ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo vnútra SR. Projekt má byť spustený už v lete 2017.

Analytické kapacity na ústredných orgánoch štátnej správy

Hlavným cieľom projektu je na jednej strane posilniť, resp. zlepšiť analytické útvary na orgánoch, kde už v určitej forme existujú, na strane druhej vybudovať útvary tam, kde ešte zriadené nie sú. „Vzhľadom na to, že cieľ posilnenia analytických kapacít je priamo spojený s cieľom modelovania, tvorby, monitoringu implementácie a posudzovania vplyvu politík, je nevyhnutné, aby boli analytické kapacity súčasťou organizačnej štruktúry ústredných orgánov štátnej správy, ktoré sú za uvedené činnosti zodpovedné,“ vysvetlila generálna riaditeľka sekcie európskych programov ministerstva vnútra Adela Danišková. Úlohou analytických útvarov je na základe odborných znalostí, skúseností, analytických poznatkov a dôkazov zlepšiť tvorbu politík na ministerstvách a vo vláde, ako aj kvalitne regulovať a kontrolovať verejné financie.

Úplne nové analytické útvary vzniknú na viacerých ministerstvách a orgánoch štátnej správy. Ide o Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Ministerstvo hospodárstva SR, ale aj Úrad vlády SR a Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Podľa zákona skúmajú ministerstvá a ostatné ústredné orgány problematiku vo veciach, ktoré majú vo svojej pôsobnosti a analyzujú dosahované výsledky. Skúsenosti však ukázali, že jednotlivé orgány, ktoré sú zodpovedné za vykonávanie verejných politík, nie vždy disponujú dostatočným odborným potenciálom v oblastiach, za ktoré zodpovedajú. Aby boli strategické a koncepčné materiály a následne rozhodnutia kvalitné, je nevyhnutnosťou vychádzať z kvalitne pripravených analytických podkladov a dát. Preto treba cielenejšie využívať analytické kapacity, systematickejšie využívať informácie či zlepšiť koordináciu ich zhromažďovania od vlády naprieč príslušnými ministerstvami. „Výsledkom projektu tak bude kvalitnejšie spravovanie vecí verejných vďaka plne fungujúcim odborným analytickým útvarom, ktoré pomôžu politikom robiť lepšie rozhodnutia založené na dátach a analýzach,“ uviedol riaditeľ odboru OP EVS Samuel Arbe. Sú to väčšinou špecializované odborné útvary v riadiacej pôsobnosti ministra.

Cez operačný program Efektívna verejná správa sa tak priamo podporí vznik nových pracovných miest pre analytikov na ministerstvách. Projekt „Budovanie a rozvoj kapacít analytických jednotiek na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy“ sa navzájom dopĺňa s národným projektom „Špičkové vzdelanie pre zamestnancov analytických útvarov“, ktorý má už schválenú žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Projekt umožní, že analytickí zamestnanci viacerých štátnych inštitúcii, ktorí sú pre verejnú správu kľúčoví, budú mať možnosť sa s finančnou podporou Európskej únie ďalej vzdelávať. Žiadateľom o nenávratný finančný príspevok bolo v tomto prípade Ministerstvo financií SR.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz