Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

Návrh legislatívy pre komplexný register mimovládok poslanci posunuli do druhého čítania

23. 10. 2018

register-neziskovky-ngo-ilustr

Poslanci Národnej rady SR v utorok 23. októbra 2018 posunuli do druhé čítania návrh zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií. Cieľom návrhu zákona je zriadenie registra mimovládnych neziskových organizácií ako spoľahlivého, aktuálneho a jednotného zdrojového registra.

Register bude tvoriť verejná a neverejná časť
Verejnú časť sprístupníme na webovom sídle ministerstva vnútra a v neverejnej budú údaje chránené podľa osobitných predpisov, najmä osobné údaje o štatutárnych orgánoch.

Samotný register by mal byť do prevádzky spustený do dvoch rokov od účinnosti zákona. Ten sa navrhuje od 1. januára 2019. Tento čas je nevyhnutný predovšetkým na vykonanie všetkých úkonov súvisiacich s obstaraním realizácie projektu a jeho naplnením z iných neelektronizovaných zdrojov.

Navrhovaný zákon zároveň vymedzí rozsah údajov, ktoré ak registrovaná právnická osoba neohlási a nebudú zapísané v registri, nebude mať prístup k verejným finančným prostriedkom, t. j. k prostriedkom, ktoré môžu poskytovať mimovládnym neziskovým organizáciám subjekty verejnej správy. 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz