Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. júl 2024, sobota
 

Nedeľa 10. marca je posledný termín na podanie kandidátnych listín pre voľby do Európskeho parlamentu

05. 03. 2024

paragraf

Politické strany majú čas na podanie kandidátnej listiny pre voľby do Európskeho parlamentu najneskôr do nedele 10. marca 2024 do polnoci. Uviesť na nej môžu najviac 15 kandidátov, čo zodpovedá počtu poslancov za Slovenskú republiku v budúcom päťročnom volebnom období EP. Eurovoľby sa uskutočnia 8. júna 2024.

Kandidátnu listinu môžu podať politické subjekty, ktoré sú zaregistrované podľa zákona o politických stranách a politických hnutiach. Na účely volieb môžu utvoriť koalíciu a podať spoločnú kandidátnu listinu.

Kandidátnu listinu je potrebné doručiť v listinnej aj elektronickej forme zapisovateľke Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené potvrdenie o uhradení volebnej kaucie 1 700 eur.Po doručení kandidátnej listiny nie je možné ju dopĺňať o ďalších kandidátov ani meniť ich poradie.

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán preskúma predložené kandidátne listiny najneskôr do 20. marca a najneskôr do 30. marca  zaregistruje kandidátne listiny, ktoré sú v súlade so zákonom o podmienkach výkonu volebného práva.

Registrácia kandidátnych listín je podmienkou vytlačenia hlasovacích lístkov. Bezodkladne po zaregistrovaní určí štátna volebná komisia žrebom číslo, ktorým sa označí kandidátna listina každej politickej strany alebo koalície.

Späťvzatie kandidátnej listiny, vzdanie sa alebo odvolanie kandidatúry je možné najneskôr 48 hodín pred začatím volieb (najneskôr 6. júna do 7:00 h).

Minimálna veková hranica pre zvolenie za poslanca EP je 21 rokov. Kandidovať môžu občania SR s trvalým pobytom na Slovensku, ako aj občania iného členského štátu Európskej únie s trvalým pobytom na Slovensku. Uchádzať sa o post europoslanca možno len v jednom členskom štáte EÚ a len na kandidátnej listine jednej politickej strany alebo koalície.

Prekážkou práva byť volený je podľa slovenskej legislatívy výkon trestu odňatia slobody, právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené, a pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Viac informácií k téme podávania kandidátnych listín je možné nájsť na webe MV SR na odkaze: https://www.minv.sk/?ep24-info2

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz