Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2024, nedeľa
 

Neoznámenie či neprekazenie zločinu môže byť trestné

15. 11. 2022

logo Prevencia kriminality s odtlačkom prsta

Predstavte si, že poznáte 14-ročnú dievčinu, ktorá sa stýka s partiou starších adolescentov. Zmenila správanie, je uzavretá, avšak často vybuchne, ak sa jej matka pýta, s kým a kde bola. Matka má podozrenie, že jej dcéra užíva drogy, ktoré jej výmenou za pohlavný styk poskytuje 18-ročný člen partie. Skutok môže byť kvalifikovaný ako sexuálne zneužívanie podľa § 201 ods. 1 Trestného zákona.

Ako by ste na mieste rodiča, učiteľa, trénera či inej blízkej osoby dievčiny reagovali vy? Ste alebo nie ste povinný oznámiť orgánom činným v trestnom konaní skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin? Odpovede na tieto i ďalšie otázky nájdete v novej brožúre Ministerstva vnútra SR, ktorú vytvorili odborníci prevencie kriminality v spolupráci s odborom kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru a s Koordinačno-metodickým centrom pre prevenciu násilia na ženách (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR). Cieľom brožúry je informovať o oznamovacej povinnosti zamestnancov, ale aj bežných občanov, ktorá im vyplýva z trestnoprávnych predpisov.

Tento modelový príklad trestného činu nájdete aj brožúre

Mladistvú dievčinu oslovil pro­stredníctvom sociálnej siete neznámy muž s tým, že sa mu páči a rád by sa s ňou spriatelil. Po istom čase spoloč­ného písania nadobudla dievčina po­cit, že „on" je jediný, kto jej skutočne rozumie, majú množstvo spoločných tém a môže mu dôverovať. Komuni­kácia sa postupne prehlbovala. „On" z času na čas inicioval témy so sexuál­nym podtónom, z čoho bola dievčina spočiatku v rozpakoch, ale napokon sa cítila príjemne, pretože ju už mnoho­krát uisťoval, že mu môže dôverovať. Raz jej navrhol, že jej pošle svoju obna­ženú fotografiu a chce, aby to urobila aj ona, nakoľko by vzájomný vzťah rád posunul ďalej. Dievčinu táto požiadav­ka spočiatku zneistila, ale obávala sa, že pokiaľ to neurobí, nebude pre neho zaujímavá a stratí ho. Nafotila preto pre neho niekoľko obnažených záberov a tiež video, na ktorom je nahá a zaujíma pózy podľa pokynov, ktoré od neho dostala v písomnej komunikácii. Tento skutok môže byť kvalifikovaný ako výroba detskej pornografie podľa § 368 ods. 1 TZ.

Prispieť k odhaleniu trestného činu by mal každý z nás

Povinnosť oznámiť a prekaziť trestný čin majú pracovníci štátnych orgánov, vyšších územných celkov, obcí a iné právnické osoby. Pri niektorých trestných činoch môže nastúpiť aj trestnoprávna zodpovednosť jednotlivca, ktorý sa hodnoverným spôsobom dozvedel o tom, že niekto iný spáchal, pripravuje alebo pácha trestný čin. Úlohou brožúry je informovať o dôležitej oznamovacej povinnosti zamestnancov, ale aj bežných občanov, ktorá im vyplýva z trestnoprávnych predpisov.
Zároveň sa v brožúre nachádzajú aj odporúčania: ako ďalej postupovať po oboznámení sa s trestnou činnosťou; taktiež či informácie o tom, aké následky hrozia v prípade nesplnenia si povinnosti.

Súčasťou brožúry sú tiež modelové prípady zachytávajúce konania vyhodnotené ako protiprávne, pričom v nich prichádza do úvahy aj trestná zodpovednosť jednotlivca za ich neoznámenie či neprekazenie, v prípade ak sa o nich hodnoverným spôsobom dozvedel.

Trestná zodpovednosť hrozí za neoznámenie alebo neprekazenie zločinov, na ktoré zákon č. 300/2005 Z. z. /Trestný zákon/ ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou najmenej desať rokov, alebo za neoznámenie alebo neprekazenie niektorého z trestných činov korupcie. Existujú však aj okolnosti, ktoré trestnú zodpovednosť vylučujú a konanie jednotlivca nie je trestné – aj o tom sa dočítate v brožúre.

V prípade, ak ste sa sami stali obeťou trestného činu, potrebujete sa poradiť alebo neviete, ako máte ďalej postupovať, brožúra obsahuje aj kontakty na informačné kancelárie pre obete trestných činov v každom kraji. Ich pracovníci pravidelne prijímajú klientov s podobnými príbehmi.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz