Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. júl 2021, pondelok
 

Neustále posilňovanie spolupráce a zvyšovanie povedomia v oblasti obchodovania s ľuďmi sa javí ako kľúčové

21. 10. 2014

filmovy festival foto

Posilnenie partnerstiev na všetkých úrovniach s prvoradým cieľom ochrániť obete obchodovania s ľuďmi a účinne potrestať páchateľov tohto trestného činu – na tom sa zhodli  odborníci  počas tohtoročnej medzinárodnej konferencie organizovanej pri príležitosti Európskeho dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi.

Na dvojdňovej konferencii Posilnenie spoločných opatrení v prevencii nútenej práce príslušníkov rómskych komunít a rozvoj referenčného mechanizmu, ktorá sa konala v Bratislave v dňoch 16. - 17. 10. 2014, sa okrem iných zúčastnili aj zástupcovia zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie. Táto krajina totiž patrí medzi najčastejšiu cieľovú krajinu, kde sú občania SR vykorisťovaní.

To, že ide o veľmi vážnu tému, potvrdzuje aj skutočnosť, že napriek významnému pokroku v oblasti ochrany ľudských práv v priebehu posledných desaťročí sú ľudské bytosti, vrátane žien a detí, aj v dnešnom modernom svete stále kupované, predávané alebo prenajímané ako akési obchodné komodity. Každý, kto sa stretol s obeťou obchodovania s ľuďmi, musí byť zhrozený zo zničujúceho príbehu násilia, utrpenia a v prípade detskej obete o to väčšej ohavnosti týrania nevinných detí“, uviedol na margo problematiky počas slávnostného otvárania konferencie, štátny tajomník rezortu vnútra a zároveň národný koordinátor pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi, Jozef Buček.

Počas dvoch dní, vystúpilo 10 odborníkov zo Slovenska,  Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Lotyšska, Belgicka a Maďarska, v rámci 4 oblastí: podpora, odhaľovanie, prevencia a partnerstvo. Účastníci sa zhodli na tom, že bez efektívneho zdieľania informácii nie len na národnej, ale predovšetkým na medzinárodnej úrovni môžeme len ťažko bojovať proti sofistikovaným metódam páchateľov tohto trestného činu. Tiež okrem iného vyzdvihli potrebu neustále posilňovať informovanosť verejnosti o problematike a hrozbách obchodovania s ľuďmi, ako aj motiváciu obetí k spolupráci s orgánmi činnými v trestnom konaní.

Konferencie sa zúčastnili tiež riaditeľ odboru prevencie kriminality MV SR Jozef Halcin a splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák. Obyvatelia rómskych komunít sa totiž kvôli svojej chudobe a nízkej vzdelanosti, môžu stať potencionálnymi obeťami obchodovania s ľuďmi.Obchodovanie s ľuďmi je témou, ktorá presahuje rámec jedného rezortu, krajiny. Preto by sme sa mali zamerať na preventívne opatrenia, ktoré sa týkajú zvyšovania osvety, vzdelanosti v danej problematike a prijímanie takých nástrojov, vďaka ktorými sa títo ľudia, ktorí sú najohrozenejší z hľadiska obchodovania, uplatnia na trhu práce. Nebudú tak odkázaní na to, aby prijali akúkoľvek prácu, ktorá má prvky nútenej a otrockej práce,“ povedal na konferencii Peter Pollák.

Slovensko vypracovalo  rad systémových opatrení zameraných na zefektívnenie boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Medzi tie najdôležitejšie patria napr. realizovanie Programu podpory obetí obchodovania s ľuďmi či spustenie národnej linky.Od roku 2008 do 30.6. 2014 bolo do Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi zaradených 170 obetí, z toho 112 žien a 58 mužov, ktorí boli najčastejšie vykorisťovaní sexuálne či formou nútenej práce. Hoci ide o čísla,  ktoré hovoria o dobrovoľne prihlásených obetiach, obetí môže byť v skutočnosti viac.  Preto odporúčame informovať sa na Národnej Linke pomoci obchodovania s ľuďmi 0800 800 818, ktorá je určená na poskytnutie preventívnych informácií pred vycestovaním do zahraničia, ako aj na nadviazanie prvého kontaktu s potenciálnou obeťou obchodovania s ľuďmi a na sprostredkovanie pomoci“,  zdôraznil Jozef Halcin.


Medzinárodná konferencia sa konala v rámci rovnomennému projektu "Posilnenie spoločných opatrení v prevencii nútenej práce príslušníkov rómskych komunít a rozvoj referenčného mechanizmu", ktorý realizuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky s podporou Európskej komisie. Jednou z priorít projektu bolo aj zvýšenie informovanosti všetkých zainteresovaných aktérov o problematike obchodovania s ľuďmi. Z tohto dôvodu bolo v priebehu roka 2014 vyškolených už vyše 300 ľudí z rôznych cieľových skupín. Pracovníci Informačného centra na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality MV SR ako aj odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra poskytli účastníkom školení rozšírené poznatky v oblasti obchodovania s ľuďmi, rovnako ako aj možnosť zapojenia sa do referenčného mechanizmu tak, aby sa obetiam obchodovania s ľuďmi poskytla adekvátna pomoc a uľahčilo sa odhaľovanie obchodovania s ľuďmi. Vzhľadom na aktuálnosť témy sa v júni 2014 školenia zúčastnili aj regionálni pracovníci Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky finančne podporilo aj filmový festival SPOLU PROTI OBCHODOVANIU S ĽUĎMI, ktorý realizovala Slovenská katolícka charita v spolupráci s partnermi. Festival sa uskutočnil 17. októbra 2014 so začiatkom o 17.30 v priestoroch kina Lumiére. Cieľom festivalu bolo priblížiť problematiku jedného z najskrytejších zločinov súčasnosti. Festival ponúkol kolekciu rôznorodých snímok slovenskej i zahraničnej produkcie spolu so sprievodným programom a panelovou diskusiou.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz