Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Novela zákona o Hasičskom a záchrannom zbore schválená vládou reaguje na poznatky z aplikačnej praxe

24. 08. 2022

ILUSTR hasic v noci

Vláda 24. augusta 2022 schválila návrh novely zákona č. 315/2001 o Hasičskom a záchrannom zborektorý na rokovanie predložil minister vnútra Roman Mikulec. Návrh upravuje jednotlivé inštitúty zákona na základe poznatkov vyplývajúcich z aplikačnej praxe výkonu štátnej služby hasičov a horských záchranárov.

Predmetom návrhu novely sú najmä úpravy a zmeny dôvodov zaradenia príslušníkov mimo činnej štátnej služby, napr. z dôvodu vyslania príslušníka do zahraničia, straty psychickej spôsobilosti na výkon doterajšej funkcie, ako aj zmeny v nároku na dovolenku vo vyššej výmere pre príslušníka trvale sa starajúceho o dieťa.
Rovnako úpravy rekondičného pobytu s možnosťou jeho výkonu aj formou aktívneho odpočinku na území Slovenskej republiky.

Navrhované zmeny:

  • navrhuje sa zakotviť povinnosť príslušníka zboru podrobiť sa v súvislosti s výkonom služby dychovej skúške či vyšetreniu za účelom zistenia prítomnosti alkoholu a omamných látok;
  • definícia štátnej služby príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a Horskej záchrannej služby  by sa mala rozšíriť  o plnenie úloh zboru v zahraničí:  príslušník zboru môže byť vyslaný do zahraničia na plnenie úloh v misii, môže byť poverený funkciou vedúceho diplomatickej misie alebo stálej misie pri medzinárodnej organizácii a podobne.
    Novela zavádza tiež možnosť dočasného vyslania do zahraničia;
  • dôvody zaradenia príslušníka zboru mimo činnej štátnej služby by sa mali doplniť o situáciu, keď na základe záverov psychologického vyšetrenia o psychickej spôsobilosti nemôže vykonávať funkciu a písomne nesúhlasil s preložením alebo preradením na inú vhodnú funkciu, najdlhšie však na 24 mesiacov; 
  • navrhuje sa tiež, aby vybraní príslušníci boli povinní absolvovať rekondičný pobyt v trvaní 14 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní.

Účinnosť novely sa navrhuje od 1. januára 2023

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz