Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. november 2022, sobota
 

Novou podpredsedníčkou VRAX sa stala Irena Bihariová z OZ Ľudia proti rasizmu

29. 07. 2013

Členovia Výboru  pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie /VRAX/, ktorý prešiel z gescie Úradu vlády  pod MV SR, sa stretli  na pôde MV SR po prvý raz  v pondelok  29. júla  2013.

Po  prechode VRAX pod ministerstvo vnútra došlo k zmene  štatútu. Zvolená bola nová podpredsedníčka výboru, ktorou sa stala Mgr. Irena Bihariová z občianskeho združenia Ľudia proti rasizmu. Ostatné funkcie a obsahové zameranie výboru ostali zachované.

Výbor tiež  prijal viacero uznesení týkajúcich sa východísk, hlavných úloh a  plánu činnosti. Schválil vytvorenie troch pracovných skupín výboru na riešenie parciálnych otázok v jeho pôsobnosti.

Na zasadnutí VRAX sa zúčastnil aj štátny tajomník Jozef Buček:  Verím, že po dnešnom úvodnom stretnutí, ktoré je v poradí tretím riadnym zasadnutím výboru od jeho vzniku a zároveň prvým na pôde ministerstva vnútra,  sa stane výbor efektívnym nástrojom na koordináciu aktivít a politík zameraných na prevenciu a elimináciu pre otázky týkajúce sa rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, anticiganizmu, islamofóbie, homofóbie, extrémizmu a ostatných foriem intolerancie.“

Zľava - Jozef Halcin a Daniel Milo z odboru prevencie kriminality, vpravo Jozef Buček, štátny tajomník MV SR

Výbor vzal na vedomie informáciu o záveroch 10. zasadnutia Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť o príprave Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR,  ako aj  o prerokovaní 9. a 10.  periodickej správy SR k Dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie a záveroch a odporúčaniach výboru OSN pre odstránenie všetkých foriem rasovej diskriminácie.

Členovia výboru sa oboznámili aj s kampaňou  www.beznenavisti.sk, ktorá sa zameriava na problematiku cyberhate. Hovorilo sa aj o príprave návštevy  predstaviteľov Európskej  komisie proti rasizmu a intolerancii /ECRI/ a o návrhu Správy o plnení úloh vyplývajúcich z Koncepcie boja proti extrémizmu na roky 2011-2014 za rok 2012.

Členovia výboru VRAX na prvom zasadnutí na pôde MV SR

Členovia výboru zvolili svojich delegátov do Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania (Alena Kotvanová,  PhD.) a Koordinačnej skupiny na prípravu  Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR (Mgr. Irena Bihariová).

Koordináciu výboru a prípravu jeho  činností zastrešuje odbor prevencie kriminality.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz