Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

O dotácie na nájom môžu koronou postihnutí podnikatelia požiadať elektronicky cez www.slovensko.sk

26. 06. 2020

občiansky preukaz s čipom

Podnikatelia, ktorí museli kvôli koronavírusu uzatvoriť svoje prevádzky, majú možnosť požiadať o dotáciu na nájom, a to aj  prostredníctvom svojej elektronickej schránky na portáli slovensko.sk. Pre koronakrízu muselo uzavrieť svoju prevádzku asi 50-tisíc predajní a 20-tisíc reštaurácií, preto sa očakáva 70 až 100-tisíc žiadostí o dotáciu za nájomné. Elektronické podanie žiadosti je spôsob, ktorým možno ušetriť čas a získať pomoc čo najskôr.  

Čo budete potrebovať?

Na podávanie žiadosti je potrebné, aby prenajímateľ aj nájomca mali elektronické schránky, a teda aj elektronický občiansky preukaz s čipom, bezpečnostný osobný kód (BOK), certifikáty pre vytváranie elektronického podpisu a nainštalovaný potrebný softvér:

Ako požiadať o dotáciu:

Keďže žiadosť podáva prenajímateľ, Ministerstvo hospodárstva SR všetkých žiada, aby v tejto situácii poskytli nájomcom súčinnosť. Postup žiadosti je nasledovný:

  1. Obe strany si navzájom vymenia čísla elektronickej schránky a spoločne sa dohodnú na informáciách, ktoré zadajú do formulára (identifikačné údaje nájomcu, prevádzky, údaje o období sťaženého užívania predmetu nájmu a podobne).
  2. Na stránke slovensko.sk žiadateľ otvorí formulár, v ňom je potrebné vyplniť údaje, na ktorých sa  prenajímateľ vopred dohodol s nájomcom.
  3. V dolnej časti formulára prejde na Podpis viacerými osobami, kde prenajímateľ zadá číslo elektronickej schránky nájomcu. Ak ide o viacero osôb, čísla schránky musí oddeliť čiarkou.
  4. Prenajímateľ následne formulár odošle do elektronickej schránky nájomcu.
  5. Nájomca má od prijatia žiadosti 48 hodín na to, aby údaje overil a elektronicky ju podpísal. Keď to nestihne v tomto čase, prenajímateľ musí žiadosť nanovo vyplniť a odoslať nájomcovi.
  6. Formulár sa následne vráti prenajímateľovi, ktorý ju nájde v časti Rozpracované, skontroluje, či ju podpísali všetky osoby a taktiež pridá svoj elektronický podpis.
  7. Takto pripravenú žiadosť elektronicky odošle prenajímateľ Ministerstvu hospodárstva SR na spracovanie.

Všetky dôležité informácie súvisiace s dotáciami na nájmy sú dostupné na stránke najmy.mhsr.sk.

Ak potrebujete pomoc s procesom podávania žiadosti, je možné obrátiť sa na Ústredné kontaktné centrum slovensko.sk, kde vyškolení pracovníci ochotne poradia a pomôžu.
Kontaktovať ich môžete na telefónnom čísle  +421 2 35 803 083 v pracovných dňoch od 8.00 do 18.00, v stredu až do 21.00 hodiny.

 

Zdroj: NASES 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz