Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. júl 2021, utorok
 

O eliminácii a predchádzaní rasizmu a xenofóbie za okrúhlym stolom

07. 03. 2014

Vo štvrtok 6. marca 2014 sa pri okrúhlom stole na pôde ministerstva vnútra stretli zástupcovia verejnej správy, akademickej obce a občianskej spoločnosti, aby si vymenili znalosti a skúsenosti v oblasti predchádzania a eliminácie rasizmu, xenofóbie a ostatných foriem intolerancie.

Vláda Slovenskej republiky vo svojom programovom vyhlásení na obdobie rokov 2012-2016 jasne deklarovala svoje priority v oblasti predchádzania a eliminácie rasizmu, xenofóbie a extrémizmu a zaviazala sa, že bude aj naďalej nekompromisne bojovať proti akýmkoľvek prejavom extrémizmu, rasizmu, neznášanlivosti, xenofóbie, antisemitizmu a agresívneho nacionalizmu”, povedal v na úvod stretnutia štátny tajomník ministerstva vnútra Jozef Buček.

Daniel Milo so štátnym tajomníkom Jozefom Bučekom

Cieľom okrúhleho stola bolo vytvoriť priestor na odbornú a vecnú diskusiu o východiskách a hlavných bodov návrhu kapitoly týkajúcej sa predchádzaniu a eliminácii rôznych foriem intolerancie,  ktorá bude súčasťou Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike.

Podľa Daniela Mila, koordinátora boja proti extrémizmu na MV SR  „je stretnutie za okrúhlym stolom unikátnou príležitosťou na formulovanie odporúčaní a priorít, ktoré pomôžu vytvoriť zo Slovenska otvorenejšiu, bezpečnejšiu a priateľskejšiu krajinu pre všetkých jej obyvateľov bez ohľadu na ich národnosť, jazyk, etnickú príslušnosť, vierovyznanie, sexuálnu orientáciu či pôvod“.     

Účastníci okrúhleho stola

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz