Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. január 2023, nedeľa
 

O kontrole v územnej samospráve s odborníkmi Rady Európy

12. 06. 2019

kontrolor-ilustr

V dňoch od 4. do 6. júna 2019 hostilo ministerstvo vnútra odborníkov z členských krajín Rady Európy, ktorí sa počas svojej návštevy zamerali najmä na oblasť fungovania vnútornej kontroly v územnej samospráve v Slovenskej republike.


Začiatkom roka 2019 adresovalo MV SR Rade Európy žiadosť o vykonanie „peer review“, teda  odborného hodnotenia zahraničnými expertmi, ktoré spočíva v nezávislom preskúmaní súčasného systému a následnom poskytnutí odporúčaní s cieľom odstrániť nedostatky a vylepšiť fungovanie v požadovanej oblasti.

V tomto prípade išlo o preskúmanie oblasti vnútornej kontroly v územnej samospráve v Slovenskej republike. Iniciatíva vyplynula z dohody členov Pracovnej skupiny k riešeniu inštitútu hlavného kontrolóra, ktorá sa komplexne zaoberá problematikou kontroly v územnej samospráve od roku 2018. Keďže členovia pracovnej skupiny nechceli byť odkázaní len na vnútorné pohľady a názory na problematiku a zaujímali ich aj  zahraničné skúsenosti, MV SR privítalo na svojej pôde zástupcov niektorých členských štátov Výboru Rady Európy pre demokraciu a správu (CDDG) pod vedením pani Aliny Tatarenko, ktorá v Rade Európy pôsobí ako vedúca centra expertízy.

Stretnutie na MV SR

V úvode trojdňového stretnutia privítal zahraničných expertov štátny tajomník MV SR Michal Bagačka, ktorý zdôraznil záujem ministerstva vnútra na zlepšení kontroly v územnej samospráve. Zahraniční experti počas svojej návštevy absolvovali stretnutia so zástupcami z Ministerstva financií SR, Generálnej prokuratúry SR, Najvyššieho kontrolného úradu SR, ale aj zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska, Únie miest Slovenska a hlavnými kontrolórmi z rozličných miest a obcí Slovenska.

Nezávislí experti z Rakúska, Veľkej Británie, Ukrajiny, Francúzska, Grécka a Dánska pôsobiaci v obdobných oblastiach zdieľali s účastníkmi počas jednotlivých stretnutí svoje skúsenosti z praxe a predstavili funkčné modely vnútorného a vonkajšieho kontrolného systému v ich krajinách. Napriek značným rozdielom vo fungovaní kontroly medzi jednotlivými európskymi krajinami sú v porovnaní so slovenským systémom viditeľné rozdiely nielen v spolupráci medzi hlavnými kontrolórmi a orgánmi územnej samosprávy, či orgánmi štátnej správy, ale aj v rozdelení kompetencií na jednotlivých úrovniach a celkovej vymožiteľnosti práva.

Experti adresovali slovenským zástupcom množstvo otázok o ich víziách, očakávaniach, súčasnom vnútornom nadstavení a prístupnosti k prípadným zmenám v tejto oblasti. Výstupom stretnutí bude súbor zistení a odporúčaní, ktoré zahraniční experti spoločne vypracujú a predložia slovenským zástupcom. Na základe takéhoto dokumentu môže Pracovná skupina k riešeniu inštitútu hlavného kontrolóra v rámci viacerých vybraných alternatív ľahšie zhodnotiť klady, zápory, príležitosti a úskalia súvisiace s implementáciou toho-ktorého modelu a tým určiť smerovanie svojej ďalšej činnosti.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz