Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. júl 2024, štvrtok
 

Občania iných štátov EÚ môžu požiadať o zápis do zoznamu voličov do 29. apríla

23. 04. 2024

foto-eurovolby-ilustr

Právo voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu na území SR majú aj občania iných členských štátov Európskej únie s trvalým pobytom na Slovensku nad 18 rokov. Podmienkou ich účasti vo voľbách je zápis do zoznamu voličov, termín uplynie v pondelok 29. apríla.

Požiadať o zápis do zoznamu voličov je potrebné obec trvalého pobytu v SR. Spolu so žiadosťou volič predkladá aj vyhlásenie. V ňom okrem iného uvádza poslednú adresu pobytu v štáte EÚ, ktorého je občanom, aj volebný obvod, v ktorom bol naposledy zapísaný. Deklaruje tiež, že volí len na území SR a že nebol pozbavený práva voliť. Žiadosť aj vyhlásenie je potrebné podať najneskôr do 29. apríla, inak právo na zápis do zoznamu voličov zaniká.

Vzor vyhlásenia aj ďalšie informácie sú dostupné v slovenskom a anglickom jazyku na webe MV SR: https://www.minv.sk/?ep24-info1sk a https://www.minv.sk/?ep24-info1en.

Voliči z iných štátov EÚ, ktorí už boli v obci trvalého pobytu na Slovensku zapísaní do zoznamu voličov v predchádzajúcich voľbách do EP, nemusia svoju žiadosť opakovať. Novú žiadosť podávajú len v prípade, že odvtedy zmenili adresu trvalého pobytu.

Podobne ako občania SR s trvalým pobytom u nás, aj zapísaní voliči z iných členských štátov Únie budú mať možnosť požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu, ak nebudú môcť hlasovať vo svojom okrsku.

Voličom z iných štátov EÚ nebudú vo volebných miestnostiach vydávané hlasovacie lístky iných štátov, voliť budú europoslancov za Slovensko.

Voliť možno len v jednom členskom štáte. Volič, ktorý požiada pre voľby do EP o zápis do zoznamu voličov v inom členskom štáte EÚ a zároveň aj v SR, sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 100 eur.

Občania SR, ktorí majú trvalý pobyt v inom členskom štáte EÚ, na Slovensku hlasovať nemôžu, na voľbách sa môžu zúčastniť v štáte svojho trvalého pobytu, pričom rozhodovať budú o budúcich poslancoch za daný štát EÚ.

Ďalšiu skupinu tvoria občania SR, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku ani inde v EÚ. Títo slovenskí občania budú môcť hlasovať so slovenským cestovným hlasom v ľubovoľnej volebnej miestnosti v SR.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz