Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. august 2020, piatok
 

Obnoví sa vyplácanie výsluhových dôchodkov hasičom, ktorí ukončili službu v rokoch 2008-2010

29. 03. 2018

Ministerstvo vnútra SR po rokovaniach so Sociálnou poisťovňou rozhodlo, že obnoví vyplácanie výsluhových dôchodkov hasičom, ktorí ukončili služobný pomer v priebehu rokov 2008 až 2010.  Hasičom, ktorí v tomto období ukončili služobný pomer,  sa vyplácal výsluhový dôchodok, pokiaľ nepožiadali o priznanie starobného alebo predčasného starobného dôchodku.  Vtedy  im  nárok na výsluhový dôchodok zanikol.

Tejto dotknutej skupine  popri starobnom  alebo predčasnom starobnom  dôchodku vznikal nárok na príplatok za štátnu službu k dôchodku.  Vychádzajúc z platného zákona poberanie oboch dávok bolo neoprávnené, ministerstvo im v januári 2018 vyplácanie výsluhových dôchodkov pozastavilo.  Sociálna poisťovňa, s ktorou stále rokujeme, požiadala Najvyšší súd SR o zjednocujúce stanovisko v danej veci, keďže rozhodovacia prax v tejto veci nie je jednotná. Na základe tohto stanoviska budeme ďalej postupovať. Do konečného vyriešenia situácie bude týmto hasičom doplatený výsluhový dôchodok aj za uplynulé tri mesiace

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz