Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. apríl 2024, pondelok
 

Od 1. decembra 2014 začne platiť tretia zbraňová amnestia

28. 11. 2014

airsoft

Od 1. decembra 2014 do 31.mája 2015 bude platiť na Slovensku tretia zbraňová amnestia. Občania budú môcť počas šiestich mesiacov beztrestne odovzdať svoje nelegálne držané strelné zbrane a strelivo na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru.

Zánik trestnosti činu nedovoleného ozbrojovania u týchto osôb umožní novela zákona č.  190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive, ktorú parlament schválil 16. októbra 2014 na návrh Ministerstva vnútra SR. Cieľom zbraňovej amnestie je stiahnuť z čierneho trhu nelegálne držané strelné zbrane a strelivo, a tým znížiť riziko, že sa nimi bude páchať trestná činnosť. 

Po úspešných dvoch amnestiách vyhlásených v rokoch 2005 a 2009, kedy občania odovzdali takmer osemtisíc nelegálne držaných zbraní, podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák očakáva, že by sa toto číslo mohlo zaokrúhliť na desaťtisíc. Zbraňová amnestia splní svoj účel podľa Ministerstva vnútra SR už pri odovzdaní čo len jednej nelegálne držanej  zbrane.

Minister Robert Kaliňák informuje o novele zákona o zbraniach a strelive - 31. júl 2014

Zámer s treťou zbraňovou amnestiou avizoval minister Robert Kaliňák 31. júla 2014

Odovzdané zbrane a strelivo budú podrobené balistickému skúmaniu. V zákonom stanovenej lehote budú mať občania možnosť si túto zbraň zaevidovať pod podmienkou, že ňou nebol spáchaný trestný čin a spĺňajú podmienky na držanie alebo nosenie zbrane. Prípadne budú môcť previesť vlastníctvo zbrane na inú osobu spĺňajúcu podmienky na držanie alebo nosenie zbrane. Ak tak neurobia, zbraň sa stane vlastníctvom štátu, ktorého správcom je Ministerstvo vnútra SR.

Zbraňová amnestia

V predchádzajúcich dvoch kolách zbraňovej amnestie z celkového počtu 7830 zbraní prepadlo v prospech štátu 631. Pričom 323 zbraní bolo zaradených do kategórie zakázaných zbraní, ako sú napríklad samočinné zbrane, vojenské zbrane, zbrane vybavené zakázanými doplnkami zbrane a pod.

Už prvé dve zbraňové amnestie sa ukázali ako účinný nástroj v snahe znížiť počet nelegálne držaných zbraní. Pomohli znížiť kriminalitu páchanú so strelnou zbraňou o polovicu. Konkrétne zo 440 takýchto skutkov v roku 2004 na 214 v roku 2013. Vďaka amnestii môžu byť tiež identifikované zbrane, ktoré mohli byť použité v súvislosti s páchaním trestnej činnosti.

Prvá zbraňová amnestia trvala 12 mesiacov od 14. apríla 2005 do 14. apríla 2006. Odovzdaných bolo pri nej 3463 zbraní.

Počet odovzdaných zbraní podľa krajov

 

 

 

odovzdané zbrane

prepadnuté

Bratislavský

665

70

Trnavský

304

17

Trenčiansky

393

17

Nitriansky

400

9

Žilinský

477

36

Banskobystrický

417

25

Prešovský

390

11

Košický

417

74

celkom

3463

259

     

Druhá zbraňová amnestia trvala sedem mesiacov od 1. novembra 2009 do 31. mája 2010. Odovzdaných bolo 4367 zbraní.

Počet odovzdaných zbraní podľa krajov

 

 

 

odovzdané zbrane

prepadnuté

Bratislavský

867

56

Trnavský

294

26

Trenčiansky

489

57

Nitriansky

449

35

Žilinský

580

68

Banskobystrický

758

55

Prešovský

494

25

Košický

436

50

celkom

4367

372

 

Ministerstvo vnútra SR do budúcnosti uvažuje  aj nad zavedením balistického registra, zjednodušenie nazývaným aj strelecká DNA. Register bude  nápomocný pri dokazovaní a objasňovaní trestných činov. Spočíval by v tom, že  z každej zaregistrovanej zbrane sa vyhotoví digitálny záznam stôp z nábojníc a striel z nej vystrelených, ktoré bude Kriminalistický a expertízny ústav PZ  vyhodnocovať na automatizovanom balistickom porovnávacom systéme.  

 

 

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz