Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. február 2024, štvrtok
 

Od 1. júla sa pri evidencii vozidiel uplatňuje tzv. ekologický koeficient, víkend pred spustením zmien treba rátať s nedostupnosťou e-služieb Národnej evidencie vozidiel

27. 06. 2023

auto ilustrované

Od 1. júla 2023 nadobúda účinnosť novela zákona o správnych poplatkoch. Prináša nový spôsob výpočtu správnych poplatkov pri zápise vozidiel na základe tzv. ekologického koeficientu. Zavádza sa tiež možnosť objednať si zadnú tabuľku s evidenčným číslom (TEČ) menšieho rozmeru na základe výnimky Ministerstva dopravy SR.  

V tejto súvislosti Ministerstvo vnútra SR upozorňuje, že zmeny, ktoré vstúpia do platnosti od 1. júla 2023, si vyžadujú úpravy v informačných systémoch. Z toho dôvodu cez víkend 1. a 2. júla 2023 nebudú k dispozícii elektronické služby Národnej evidencie vozidiel. K výpadkom však môže dochádzať už v priebehu piatka 30. júna. Elektronické služby budú opäť dostupné v pondelok 3. júla 2023 od 8.00 h.

Spôsob výpočtu správnych poplatkov

Za zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1, okrem kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie (spolu vykonaním úprav v dokladoch vrátane ich  vydania) je suma vypočítaná ako súčin sadzby poplatku podľa najvyššieho výkonu motora  a ekologického koeficientu vozidla podľa druhu euronormy alebo dátumu prvej evidencie, najmenej však v sume 33 eur. 

Znamená to, že správny poplatok sa nebude znižovať so zvyšujúcim sa vekom vozidla, ale vždy bude rovnaký v závislosti od výkonu motora a ekologického koeficientu vozidla.

Zápis držiteľa motorového vozidla, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina (elektromobil), do evidencie vozidiel zostáva v sume 33 eur.

Pre vozidlo s palivom vodík alebo vozidlo s kombináciou akékoľvek palivo+PHEV (plug-In hybrid) bude poplatok vypočítaný vo výške 20 % základnej sumy sadzby podľa výkonu motora /ekologický koeficient/.

Zanikajú teda  zľavy z výšky správneho poplatku pre hybridné vozidlá s inou kombináciou palív a pre vozidlá s pohonom LPG, CNG alebo tzv. mild hybridy.

Zmena správnych poplatkov za registráciu vozidla

Ťažko zdravotne postihnutí držitelia vozidiel

Poplatok za zápis držiteľa motorového vozidla sa zníži o polovicu:

  • pri zápise vozidla, ktorým je držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,
  • v prípade motorového vozidla s úpravou pre s ŤZP,
  • v prípade  motorového vozidla kategórie M1 a N1, ak  nebol  pri jeho kúpe poskytnutý kompenzačný príspevok podľa zákona č. 447/2008. Minimálna výška správneho poplatku za zápis držiteľa ŤZP bez poskytnutia peňažného príspevku je 16,50 eur.

Tzv. rodinné autá

Poplatok sa zníži o 50 %, najviac však na 33 eur, pri zápise motorového vozidla kategórie M1 s najmenej šiestimi miestami na sedenie, s výkonom motora do 110 kW vrátane, ak ide o zápis držiteľa, ktorým je osoba podľa osobitného predpisu uplatňujúca si nárok na prídavok na dieťa /najmenej na štyri deti/ najneskôr do dovŕšenia 19 rokov veku.

Neštandardná TEČ

Ustanovuje sa možnosť objednať zadnú TEČ s rozmermi 24 cm x 15 cm, ak Ministerstvo dopravy SR ako typový schvaľovací orgán povolilo výnimku z technických požiadaviek na umiestnenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom. Bude sa to týkať vozidiel so spaľovacím motorom, PHEV alebo elektrických vozidiel s prednou TEČ s rozmerom 52 x 11 cm, ako aj prípojných vozidiel.

Policajný zbor v tejto súvislosti pripomína, že od 1. júla zaniká možnosť použiť súdno-znalecký posudok pri zápise vozidiel do evidencie.

Podrobnosti polícia uvádza na svojich webových stránkach v časti: NOVÉ Správne poplatky od 1.7.2023, Ministerstvo vnútra SR - Polícia (minv.sk)

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz