Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2023, pondelok
 

Od 2. júna môžu prísť do SR na 48 hodín bez karantény aj osoby bez pobytu v Čechách či Maďarsku, občania EÚ a ich rodinní príslušníci cestou do krajiny, ktorej sú občanmi, nepotrebujú na tranzit cez Slovensko povolenie

01. 06. 2020

logo Policajného zboru SR

Osoby zdržiavajúce sa na území Českej republiky alebo Maďarska bez trvalého či prechodného pobytu od utorka 2. júna 2020 od 7. hodiny môžu využiť právo vstúpiť a zostať na území SR  48 hodín bez karanténnych opatrení. Umožňuje to aktuálne opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR.

 

Tieto osoby sa však musia preukázať  hodnovernými dokladmi (napr. preukaz o zdravotnom poistení, nájomná zmluva, pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce, potvrdenie od zamestnávateľa, list vlastníctva k nehnuteľnosti určenej na bývanie, živnostenský list, potvrdenie o platbe inkasa, potvrdenie o zriadení účtu v banke, poistná zmluva).

Osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky hraničnými priechodmi medzi Slovenskou republikou a Českou republikou, alebo medzi Slovenskou republikou a Maďarskom, sú aj naďalej povinné  pri hraničnej kontrole preukázať polícii dodržanie lehoty na určenom tlačive.

 Na hraničný priechod si tlačivo  prineste už vytlačené a vyplnené.

Zároveň:

  • od 2. júna od 7. hodiny  umožňujeme vykonať tranzit cez územie Slovenskej republiky bez predchádzajúceho súhlasu MV SR  občanom členských štátov EÚ a ich rodinným príslušníkom, ktorí sa navracajú  domov – do štátu, ktorého sú občanmi. Túto skutočnosť preukážu polícii pri hraničnej kontrole predložením cestovného dokladu (dokladu totožnosti alebo cestovného pasu);
  • tranzit občanov členských štátov EÚ a ich rodinných príslušníkov cez územie Slovenskej republiky do členského štátu EÚ, v ktorom majú trvalý alebo prechodný pobyt, je naďalej podmienený odsúhlasením MV SR.  Požiadať o udelenie súhlasu s tranzitom cez územie Slovenskej republiky odporúčameminimálne 2 pracovné dni pred zamýšľaným vstupom a tranzitom cez územie Slovenskej republiky. /Žiadosť spolu s naskenovaným dokladom o pobyte možno zaslať aj priamo  na adresu TA.13G4@KGA3SLK.S3FLFQ@./

V obidvoch prípadoch sú cestujúci povinní prejsť územím SR bez zastavenia, najneskôr do 8 hodín od vstupu, a to vrátane času na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt.

Opätovne upozorňujeme občanov, že podmienky vstupu na územie Poľskej republiky a Rakúskej republiky je potrebné preveriť si prostredníctvom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky alebo priamo u príslušných orgánov týchto krajín.

Stále platí zásada, že štátnu hranicu je možné prekročiť len cez otvorený hraničný priechod.

Ďalšie informácie nájdete na FB polícia a FB Ministerstva vnútra SR.

 


 

Prečítajte si tiež:

  

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz