Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2024, nedeľa
 

Odštartoval bezpečnostný audit základných a stredných škôl

15. 01. 2024

paragraph

Od pondelka 15. januára 2024 ministerstvo vnútra v spolupráci s ministerstvom školstva začínajú avizovaný bezpečnostný audit na všetkých základných a stredných školách. Na základe výsledkov auditu bude možné pripraviť návrh odporúčaní pre školy z hľadiska bezpečnosti. Téme sa na tlačovej konferencii venovali minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok a minister školstva Tomáš Drucker.
Bezpečnosť škôl sa stáva prioritou ministerstva vnútra.

Základnými opatreniami pre zdravé a bezpečné školské prostredie majú byť 

  • prevencia a podpora už od raného detstva,
  • efektívne financovanie nástrojov na podporu duševného zdravia,  ako aj
  • rýchly systém krízovej intervencie a bezpečnosť na školách.  

Bezpečnostný audit bude prebiehať formou dotazníka rozposielaného na jednotlivé školy. Zámerom je zistiť v akom stave sa nachádzajú naše základné a stredné školy.Téma bezpečnosti na školách a duševného zdravia je kľúčová. Aj situácia v Európe, či vo svete v tejto oblasti nie je dobrá. Hovorím to v reakcii aj na bezprecedentný atentát na škole v Prahe, kde bolo niekoľko strát na životoch. Ďakujem ministerstvu školstva, že túto oblasť rieši. Chcem dať jasnú garanciu, že túto tému chceme riešiť aj za rezort vnútra. Rovnako pripravíme v krátkom čase základné východiská pre spustenie bezpečnostného auditu na vysokých školách, aby sme vedeli reagovať na všetky výzvy, ktoré nás čakajú,“" povedal minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok. 

Otázka duševného zdravia detí a mladých ľudí je popri kvalite vzdelávania najväčšou výzvou, akej čelí systém výchovy a vzdelávania na Slovensku. Po tragických udalostiach u nás či v Českej republike je spolu s prevenciou rizikového správania spoločenskou a politickou prioritou. „Vývoj nie je dobrý, dokonca je alarmujúci. Napríklad počet kontaktov na krízových linkách pomoci sa medzi rokmi 2019 a 2023 zvýšil štvornásobne. Počet 15 až 18-ročných mladých ľudí, ktorí mali myšlienky na ukončenie života, sa zvýšil päťnásobne,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker. Ako ďalej povedal, ministerstvo školstva si do programového vyhlásenia vlády dalo jasný záväzok podporiť vytváranie bezpečného a zdravého prostredia v školách. Tam deti a mladí ľudia trávia podstatnú časť svojho života. Musí to byť prostredie, v ktorom sa cítia dobre, bezpečne, cítia sa vypočutí a dokážu si vytvárať zdravé vzťahy, zručnosti, ale aj postoje a hodnoty.

Kľúčovou oblasťou je podpora a prevencia. Preto sa pripravujú účinnejšie programy, ktorých úlohou bude učiť žiakov, študentov, ale aj učiteľov a zamestnancov škôl zvládať problémy, konflikty a rizikové správanie,  a to  so zapojením rodičov a celej komunity. Rovnako dôležité je pomôcť riaditeľom škôl a učiteľom rozvíjať zručnosti a schopnosti, aby dokázali žiakom pomáhať, ale aj rozpoznať prípadné rizikové správanie. Ďalším opatrením bude komplexný audit a analýza existujúcich finančných nástrojov, ktoré do oblasti podpory duševného zdravia a bezpečnosti v školách smerujú.

Polícia je pripravená vyčleniť na každú školu kontaktnú osobu

Súčasťou zmien bude aj vytvorenie zmiešaných intervenčných tímov (odborníkov, školskej inšpekcie, polície), ktoré budú riešiť krízové situácie priamo v školách. Polícia  je zároveň pripravená vyčleniť takzvané kontaktné osoby pre každú jednu základnú a strednú školu tak, aby mali prístup k svojmu policajtovi, ktorý bude mať na starosti bezpečnostné témy na školách aj pre prípady, kedy budú hlásiť potenciálne riziko, alebo ak by sa niečo udialo. „Na každú školu bude  vyčlenený jeden  policajt, aby učitelia, rodičia aj žiaci cítili, že štát je tu na to, aby sa staral o ich bezpečnosť,"  zdôraznil minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok.

 

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz