Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. október 2019, štvrtok
 

Otvorili sme prvú informačnú kanceláriu pre obete

27. 11. 2018

Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“, ktorý realizuje odbor prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra SR, postúpil v poskytovaní služieb do ďalšej fázy – otvorením informačnej kancelárie pre obete trestných činov v Banskej Bystrici.

Dňa 26. novembra 2018 bola otvorená prvá z ôsmich informačných kancelárií na Klientskom centre Okresného úradu Banská Bystrica. Aktivity budú v úvode zamerané predovšetkým na obete z radov seniorov.

IK

Pilotné poskytovanie služieb klientom zahŕňa informovanosť a komunikáciu priamo na mieste, formou osobného stretnutia, telefonicky či e-mailom. Náš tím bude následne po dôkladnom posúdení odporúčať klienta na sociálne a psychologické poradenstvo, či právne usmernenie a podporu.

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu. Viac informácií o projekte nájdete tu: http://www.minv.sk/?narodny-projekt-zlepsenie-pristupu-obeti-trestnych-cinov-k-sluzbam-a-vytvorenie-kontaktnych-bodov-pre-obete&fbclid=IwAR28kf3e53ptjBde2WveXDLNLMdsiLfmdpU11QlM1Eo0VLrmBWVGNVtCu0w

IK

 

Dôležité odkazy

Verejné obstarávanie na MV SR

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz