Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

Parlament odsúhlasil kľúčový dokument k zrušeniu vízovej povinnosti s USA

22. 10. 2008

Minister pre vnútornú bezpečnosť USA Michael Chertoff a minister vnútra SR Robert Kaliňák pri podpise Memoranda o porozumení, Washington, 17. marec 2008

Parlament dnes vyjadril súhlas so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými o zintenzívnení spolupráce pri predchádzaní a boji proti trestnej činnosti. Zmluva upravuje vzájomné zabezpečenie dostupnosti údajov v národných automatizovaných daktyloskopických identifikačných systémoch a analytických súboroch DNA vytvorených na účely predchádzania trestným činom a ich vyšetrovanie. SR aj USA vyjadrili svoje úsilie efektívnejšie spolupracovať ako partneri pri predchádzaní trestnej činnosti, pričom za základný prvok v boji proti trestnej činnosti považujú poskytovanie informácií. Výmena informácií sa však bude realizovať tak, aby boli dodržiavané základné ľudské práva a slobody, predovšetkým súkromie.

 • pokiaľ by jedna alebo druhá krajina zistila v databáze zhodu medzi profilmi DNA alebo daktyloskopickými údajmi, poskytnutie ďalších údajov sa riadi vnútroštátnym poriadkom danej krajiny;
 • osobné údaje bude možné poskytovať iba ak je dôvodný predpoklad, že osoba je podozrivá z plánovania alebo spáchania teroristického činu, je na jeho spáchanie odborne pripravovaná alebo je podozrivá z plánovania iného závažného trestného činu;
 • osobné údaje zahŕňajú priezvisko, mená a predchádzajúce mená a priezviská osoby, iné mená, prezývky, alternatívne písanie mien, pohlavie, dátum a miesto narodenia, súčasné a predchádzajúce štátne občianstva, číslo cestovného pasu, ostatných dokladov totožnosti a daktyloskopické údaje;
 • zmluva upravuje ďalšie formy policajnej spolupráce /info o trendoch vo vyšetrovaní, info o programoch na ochranu svedka/ a výmenu informácií o organizácii a štruktúre skupín páchajúcich trestnú činnosť;
 • zmluva nadobudne platnosť uplynutím 30 dní od doručenia neskoršej nóty oznamujúcej splnenie vnútroštátnych podmienok potrebných pre nadobudnutie platnosti zmluvy.


Zmluvu medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými o zintenzívnení spolupráce pri predchádzaní a boji proti trestnej činnosti podpísali podpredseda vlády a minister vnútra SR Robert Kaliňák a minister pre vnútornú bezpečnosť USA Michael Chertoff  /na snímke/ 8. októbra 2008 vo Washingtone. Dokument je posledným krokom a zavŕšením úsilia v rámci príprav Slovenskej republiky na zrušenie vízovej povinnosti s USA.

Obaja predstavitelia  podpísali dňa 17. marca 2008 vo Washingtone Memorandum o porozumení (RTF, 117 kB) /rtf, 114,3 kB/ týkajúce sa Programu bezvízového styku Spojených štátov amerických a súvisiacich posilnených bezpečnostných opatrení. Súčasťou bezpečnostných záväzkov Memoranda sú

 • Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o výmene informácií z preverovania teroristov alebo osôb podozrivých z terorizmu
 • Zmluva medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými o zintenzívnení spolupráce pri predchádzaní a boji proti trestnej činnosti.   

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o výmene informácií z preverovania teroristov alebo osôb podozrivých z terorizmu, ktorú minister vnútra Robert Kaliňák a veľvyslanec USA na Slovensku Vincent Obsitnik podpísali dňa 2. októbra 2008,  umožní predchádzať a riešiť medzinárodný terorizmus prostredníctvom spolupráce pri včasnej identifikácii známych teroristov a osôb podozrivých z terorizmu:

 • informácie budú zahŕňať aspoň celé meno osoby, známe prezývky, dátum narodenia a ak sú známe, tak aj údaje o dokladoch a národnosti;
 • všetky ostatné dostupné identifikačné informácie môže krajina poskytnúť podľa uváženia;
 • informácie sa budú používať iba v súvislosti s bojom proti medzinárodnému terorizmu v rozsahu dohody /úlohy nevyhnutné pre predchádzanie a vyšetrovanie teroristických činností, odhaľovanie páchateľov teroristických činov/ vylučujúc sprístupnenie akýchkoľvek informácií, ktoré by mohli vykonávanie týchto úloh ohroziť;
 • nebude možné si vymieňať utajované skutočnosti;
 • výmena bude prebiehať prostredníctvom kontaktných miest – pre SR to bude Prezídium Policajného zboru, pre USA Centrum pre skríning teroristov;
 • krajiny si poskytnú vzájomný prístup k informáciám najneskôr do 120 dní odo dňa nadobudnutia platnosti dohody;
 • dohoda nadobudne platnosť 30-tym dňom po vzájomnom oznámení krajín o splnení podmienok pre nadobudnutie platnosti.

Veľvyslanec USA na Slovensku Vincent Obsitnik a minister vnútra Robert Kaliňák pri podpise medzivládnej dohody o výmene informácií z preverovania teroristov alebo osôb podozrivých z terorizmu

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz