Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. február 2024, streda
 

Parlament rokuje o sprísnení trestov za týranie a organizovanie zápasov zvierat, veterinári spustili verejný register túlavých zvierat

15. 07. 2020

psik-policajtka-enviro

Týranie zvierat a zanedbanie starostlivosti o zviera by sa mohli trestať prísnejšie. Poslanci NR SR posunuli do druhého čítania novelu Trestného zákona, ktorou by sa mohla sprísniť trestná sadzba z dvoch rokov na šesť mesiacov až tri roky. Tieto skutky by po novom mohli byť zaradené do kategórie trestných činov proti životnému prostrediu. Súčasťou návrhu je aj nová skutková podstata trestného činu organizovania zápasov zvierat.


Zámerom je zmena systematického zaradenia trestných činov týrania zvierat a zanedbania starostlivosti o zviera, a to ich presunom medzi trestné činy proti životnému prostrediu, kam po správnosti vecne patria.

Touto zmenou sa zároveň dosiahne stav, keď skrátené vyšetrovanie o týchto trestných činoch budú vždy vykonávať policajní vyšetrovatelia - konkrétne vyšetrovatelia environmentálnej kriminality.

Návrh na prísnejší postih za týranie zvierat a zanedbanie starostlivosti vychádza zo skúseností v aplikačnej praxi. V súčasnosti sa totiž vo väčšine prípadov pri prvopáchateľoch týranie zvierat kvalifikuje len ako priestupok s uložením pokuty, prípadne sa využíva podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody. 
Podľa návrhu to absolútne neplní funkciu individuálnej a ani generálnej prevencie a nechráni spoločnosť pred páchaním tejto závažnej trestnej činnosti.

Skutková podstata trestného činu organizovania zápasov zvierat má byť rozsiahla. Vymenúvať má protiprávne konania, ako sú štvanie zvierat, cvičenie zvieraťa na inom zvierati, ale aj chov, držanie, obchodovanie alebo iné nakladanie so zvieratami s cieľom organizovania zápasov zvierat, pričom je trestná aj účasť na takomto zápase.

Veterinári spustili online register odchytených a túlavých zvierat /ROTZ/

Štátna veterinárna a potravinová správa SR spustila elektronický register odchytených a túlavých zvierat (ROTZ), do ktorého sú registrované všetky osoby schválené na odchyt túlavých zvierat, karanténne stanice a útulky. Je prístupný na webovej stránke rotz.svps.sk.  Odchytené či túlavé zvieratá by sa tak mali dostať k svojim majiteľom rýchlejšie.

Do registra sa evidujú všetky nové odchytené túlavé zvieratá v čase ich prijatia do karanténnej stanice či útulku vrátane čísla čipu, dátumu, času a miesta odchytu a fotodokumentácie. V súčasnosti sa v ňom nachádzajú údaje o zvieratách odchytených v máji, júni a júli.

Register sprístupňuje informácie o zvieratách prijatých do útulkov a karanténnych staníc obciam aj verejnosti. Obciam poskytuje prehľad o zvieratách, ktoré boli odchytené v ich katastrálnom území, a verejnosti zjednodušuje hľadanie stratených zvierat a prípadnú adopciu," uviedol Hrežík. 

Aplikácia ROTZ pozostáva z administratívnej časti prístupnej oprávneným subjektom a časti pre verejnosť. Zámerom je zjednotiť evidenciu odchytených a túlavých zvierat pre orgány, ktoré sa podieľajú na starostlivosti o ne, a sprístupniť register verejnosti. Má pomôcť majiteľom stratených zvierat, ktorí si podľa dátumu, miesta, fotky alebo čísla čipu okamžite môžu overiť, či ich zviera bolo odchytené a prijaté do útulku alebo karanténnej stanice.

Zdroj: TASR

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz