Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2024, nedeľa
 

Platí zvýšené riziko vzniku požiarov, vyzývame na zodpovednosť a rešpektovanie zákazov

27. 07. 2022

požiar lesa

Aktuálne horúce a suché počasie zvyšuje riziko vzniku požiarov v prírodnom prostredí, vyzývame preto verejnosť na zodpovedné správanie a rešpektovanie zákazov. Upozorňujeme hlavne na zákaz manipulácie s ohňom, okrem toho niektoré okresné úrady vydali aj zákaz vstupu do lesov alebo obmedzili vstup do lesov len na turistické a cyklistické chodníky.

„V tomto prípade jednoznačne platí radšej predchádzať, ako neskôr hasiť. Nedbanlivosť a neopatrnosť  môže viesť k zbytočnými stratám nielen na životnom prostredí, ale aj na ľudských životoch, zdraví a majetku. Apelujem preto na občanov, aby sa správali zodpovedne. Zároveň ďakujem profesionálnym aj dobrovoľným hasičom za ich enormné nasadenie pri tohtoročných letných požiaroch doma a v zahraničí,“ povedal minister vnútra Roman Mikulec.

Len od začiatku júla do dnešného dňa zasahovali profesionálni a dobrovoľní hasiči pri 67 požiaroch v lesoch a rúbaniskách. Nasadený bol pri hasení lesných porastov v ťažko dostupnom teréne aj vrtuľník ministerstva vnútra a ministerstva obrany.

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru vyhlasujú podľa zákona o ochrane pred požiarmi jednotlivé okresné riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru a Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Aktuálne je vyhlásený pre väčšinu územia Slovenska.Zoznam je dostupný na webe MV SR.

Zakázané je najmä:

 • fajčiť alebo používať otvorený plameň (zápalky, zapaľovače, variče atď.) na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
 • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k vzniku požiaru alebo k jeho rozšíreniu,
 • spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

! Zdôrazňujeme, že ak je v danej lokalite vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, nesmie sa opekať ani na vyhradených miestach, teda akýkoľvek otvorený oheň je zakázaný.

Vyzývame občanov a právnické osoby, aby dodržiavali povinnosti a vyššie uvedené zákazy, ktoré im vyplývajú zo zákona o ochrane pred požiarmi. Pre porušenie tohto zákona môže občan dostať pokutu do výšky 331 eur. Ak sa previní právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pokuta sa môže vyšplhať na 16 596 eur.

grafika zvýšené nebezpečenstvo požiarov

Okrem toho niektoré okresné úrady (pozemkový a lesný odbor) v zmysle zákona o lesoch vydali aj zákaz využívania lesov verejnosťou.

Podľa zákona o lesoch orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže na žiadosť vlastníka, správcu alebo obhospodarovateľa lesa alebo z vlastného podnetu zakázať alebo obmedziť využívanie lesov verejnosťou na dobu nevyhnutne potrebnú, ak to vyžaduje ochrana práv a oprávnených záujmov vlastníka, správcu a obhospodarovateľa lesa, ochrana lesa alebo iný verejný záujem.

 Aktuálne obmedzenia využívania lesov verejnosťou:

 • Okresný úrad Košice a Okresný úrad Košice-okolie s platnosťou od 23. 7. 2022 do odvolania vydali zákaz vstupu do lesov na území oboch okresov. Zákaz bol vydaný z dôvodu vysokého rizika vzniku požiarov v dôsledku pretrvávajúceho sucha a vysokých teplôt.
 • Od 26. 7. 2022 do odvolania  platí zákaz využívania lesov verejnosťou z dôvodu enormného nebezpečenstva vzniku požiarov aj v okrese Nové Zámky. Zákaz vydaný Okresným úradom Nové Zámky sa vzťahuje na všetky lesné pozemky v okrese.
 • Okresný úrad Brezno zakázal od 15. júla 2022 do 30. 9. 2022 využívanie lesov verejnosťou na lesných pozemkoch obhospodarovateľa lesa – Pozemkové spoločenstvo Telgárt. Dôvodom je zamedzenie rizika založenia lesného požiaru v suchom letnom počasí a ochrana mladých lesných kultúr na zalesnených plochách po spracovaní náhodnej ťažby. Uvedený zákaz sa netýka značených turistických chodníkov a cyklotrás.  
 • Okresný úrad Spišská Nová Ves vydal zákaz využívania lesov verejnosťou z dôvodu ochrany lesa pred vznikom lesných požiarov od 21. 7. 2022 do 31. 8. 2022. Zákaz sa vzťahuje na lesné pozemky v obhospodarovaní Lesov mesta Spišská Nová Ves, s. r. o., a to najmä v lokalitách Chránený areál Knola, Prírodná rezervácia Muráň, Viničiar a Pukanes. Zákaz sa nevzťahuje na vyznačené turistické chodníky a cyklotrasy.
 • Okresný úrad Poprad vydal zákaz využívania lesov verejnosťou z dôvodu ochrany lesa pred vznikom lesných požiarov ako aj z dôvodu  ochrany života, zdravia a majetku na vybrané lesné pozemky v okrese Poprad a Levoča v pôsobnosti úradu. Zákaz je platný do odvolania a nevzťahuje na vyznačené turistické a cykloturistické trasy. Zákaz sa vzťahuje na lesné pozemky v obhospodarovaní:
  • LESOV Slovenskej republiky, š. p. OZ Tatry ,
  • Vojenských lesov a majetkov š. p., OZ Kežmarok,
  • Správy TANAP-u Tatranská Lomnica,
  • Mestských lesov Kežmarok s .r. o.,
  • spol. PRO POPULO Poprad s. r .o. Spišská Teplica 
  • Lesov mesta Levoča s. r. o.
 • Okresný úrad Stará Ľubovňa vydal 20. 7.2022 zákaz využívania lesov verejnosťou u obhospodarovateľov na území bývalého vojenského obvodu Javorina v územnej pôsobnosti okresného úradu. 

 

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz