Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. február 2024, streda
 

Počas vykurovacej sezóny až 40 percent požiarov spôsobuje nedbalosť a prevádzkovo-technické poruchy

11. 11. 2022

kominar-ilustr

S chladným počasím odštartovala aj vykurovacia sezóna. V mesiaci október 2022 sa v dôsledku požiarov zranilo  15 osôb a 2 osoby pri požiari zahynuli. Medzi zranenými boli  ľudia vo veku od 15 do 60 rokov  a dve usmrtené osoby boli vo vekovej kategórii nad  60 rokov.

Vykurovacia sezóna sa ešte len rozbieha, napriek tomu až 161 požiarov pritom vzniklo  nedbalosťou a neopatrnosťou dospelých osôb, ďalších 80 požiarov vzniklo v dôsledku prevádzkovo- technických porúch a  úmyselne bolo založených v mesiaci  mesiac október 58 požiarov. Priame škody spôsobené požiarmi presiahli výšku 4 milióny eur. Je v záujme každého užívateľa vykurovacieho zariadenia, aby si zabezpečil pravidelné čistenie a kontrolu komínov. Aby vo svojich vykurovacích zariadeniach používal len také palivá, ktoré sú uvedené výrobcom spaľovacieho zariadenia. Je nevyhnutné spaľovať iba palivá, ktoré sú na spaľovanie určené. Iba tak predídete neželaným  finančným škodám, zraneniam či strate svojich blízkych," povedal minister vnútra Roman Mikulec.

„Najčastejšia príčina požiarov  v bytoch (113 požiarov) a v rodinných domoch (67)  v mesiaci október vznikla  pre nevyhovujúci technický stav dymovodov a komínov, nesprávnou inštaláciou obsluhy alebo zlým technickým stavom vykurovacích telies, tiež nedbalosťou a neopatrnosťou pri manipulácii," zdôrazňuje prezident HaZZ Pavol Mikulášek.

V rámci prevencie vzniku požiarov vo vykurovacej sezóne HaZZ odporúča dodržiavať vyhlášku MV SR č. 401/2007  o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol. Požiar vzniká nesprávnou manipuláciou s horľavými látkami, nedodržaním správnej kontroly alebo údržby zariadenia.

Príslušníci HaZZ tiež v októbri zasahovali aj  pri nesprávnej manipulácii s odpadom ( 102 požiarov) a tiež na cestách, kde horeli osobné a dodávkové automobily (44 požiarov), pričom polovica z týchto požiarov bola spôsobená prevádzkovo-technickými poruchami.

Viac informácii nájdete aj na webových stránkach HaZZ.

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz