Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. február 2024, nedeľa
 

Počet požiarov vzniknutých v dôsledku vypaľovania trávy a suchých porastov narástol o 126%

11. 04. 2019

Ilustr

V 1. štvrťroku 2019 vzniklo na území Slovenskej republiky 3 108 požiarov, ktorými bola spôsobená priama materiálna škoda vo výške 8 545 550 €. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka došlo k zvýšeniu počtu požiarov o 1 186 prípadov, čo malo za následok aj zvýšenie škôd spôsobených týmito požiarmi, a to o 1 584 695 €.

Požiarovosť na Slovensku


Za prvé tri mesiace tohto roka bolo pri požiaroch usmrtených 9 osôb, čo je o jednu osobu menej ako vlani. V 7 prípadoch išlo o úmrtia osôb starších ako 60 rokov, jedna osoba bola vo veku od 15 do 60 rokov a umrelo aj jedno dieťa do veku 15 rokov. Rôzne druhy zranení utrpelo pri požiaroch 78 osôb (o 22 viac ako minulý rok). Z uvedeného počtu bolo najviac (52) osôb vo veku od 15 do 60 rokov, 15 zranených osôb prekročilo vekovú hranicu 60 rokov a podiel na počte zranených malo aj deväť detí.

 

Vývoj požiarovosti na Slovensku

 

Najviac požiarov vzniklo na území Košického kraja (849), naopak najmenej požiarov bolo zaznamenaných v Trenčianskom kraji (187). Najvyššie materiálne škody boli vyčíslené v Bratislavskom kraji (2 186 750 €). Najnižšie škody spôsobili požiare v Trenčianskom kraji (496 530 €). Najčastejšie horelo v sobotu (534 požiarov) a najmenej v pondelok (334 požiarov). Z hľadiska času vzniku bolo najviac požiarov zaevidovaných v popoludňajších hodinách, a to v časovom intervale od 17. do 18. hodiny (266).

 

Tab. č. 3


Podľa priestoru, v ktorom požiare za obdobie január až marec 2019 vznikli, tvoria viac ako polovicu požiare v prírodnom prostredí (2 251 požiarov), v dôsledku čoho bol aj v marci 2019 počet požiarov tak vysoký (z celkového počtu požiarov 1 759, vzniklo 1485 v prírodnom prostredí). Oproti predchádzajúcemu roku je to nárast o takmer 120 %, pričom v porovnaní s minulým rokom, kedy najviac horeli odpadkové kontajnery a nádoby, a to až v 243 prípadoch, tento rok mali najväčší podiel v tejto kategórii požiare trávnatých porastov a úhorov (962).

Z hľadiska hodnotených odvetví ekonomických činností najviac požiarov vzniklo v bytovom hospodárstve. V tomto odvetví evidujeme za 1. štvrťrok 615 požiarov, ktoré spôsobili škody v hodnote 2 856 245 €. Požiare v bytovom hospodárstve si vyžiadali sedem ľudských životov (78 % zo všetkých úmrtí pri požiaroch) a 49 osôb bolo zranených (t.j. 63 % z celkového počtu zranených). V porovnaní s minulým rokom došlo k poklesu počtu požiarov o 35 prípadov, avšak priame škody sa zvýšili o 962 770 €. Počet usmrtených klesol (o 2 osoby) a počet zranených stúpol (o 3 osoby). V rodinných domoch evidujeme za sledované obdobie 415 požiarov (o 49 menej ako vlani), pri ktorých vznikla škoda 1 521 750 €, 5 osôb bolo usmrtených a 25 zranených. Najviac požiarov rodinných domov bolo zaznamenaných v Košickom kraji (84). V bytových domoch vzniklo 103 požiarov (o 23 menej ako minulý rok) so škodou 599 970 €, dve osoby boli usmrtené a 20 osôb utrpelo rôzne zranenia. Väčšina požiarov v rodinných domoch vznikla v dôsledku vyhorenia sadzí (48 %), v bytových domoch boli požiare najčastejšie spôsobené nesprávnou, resp. nedbanlivostnou obsluhou tepelného spotrebiča pri varení (29 %).

Ďalšie odvetvia, ktoré v najväčšej miere ovplyvnili celkový počet požiarov za obdobie január - marec 2019, sú nakladanie s odpadom (456 požiarov so škodou 100 230 €) a cestná doprava (164 požiarov so škodou 828 850 €). Osobné motorové vozidlá horeli v 132 prípadoch, čím boli spôsobené škody vo výške 754 390 €. Najčastejšie tieto požiare vznikali v dôsledku prevádzkovo-technických porúch (80 prípadov). Úmyselne bolo založených 38 požiarov osobných motorových vozidiel.

Celkovú bilanciu požiarovosti z hľadiska príčin vzniku ovplyvnili najmä požiare, ktoré vznikli v dôsledku nedbalosti a neopatrnosti dospelých osôb, pričom bolo zaevidovaných 1 830 takýchto požiarov, z toho najviac (1 007) vzniklo v dôsledku vypaľovania trávy a suchých porastov. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka sa v tejto skupine požiarov jedná o výrazný nárast, a to až o 126 %. Porucha, nevyhovujúci stav vykurovacích telies, dymovodov a komínov bola príčinou vzniku 295 požiarov, z toho až v 216 prípadoch zapríčinilo požiar vyhorenie sadzí. Prevádzkovo-technické poruchy spôsobili vznik 264 požiarov. Úmyselne bolo za 1. štvrťrok 2019 založených 269 požiarov.

 

Najvyssie skody

 

Zdroj: HaZZ
Foto: HaZZ

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz