Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. júl 2024, sobota
 

Počet žiadostí o udelenie azylu klesá

16. 07. 2012

Deň utečencov 2011 ilustrak

Aktuálny stav v počte utečencov na území Slovenskej republike je stabilizovaný, o čom svedčí aj znižujúci sa počet žiadostí o azyl od roku 2005. Od začiatku tohto roka do konca mája 2012 podalo žiadosť o udelenie azylu 184 cudzincov, pričom v 10-tich prípadoch im bol azyl udelený. Pre porovnanie, v roku 2005 žiadalo o azyl 3549 cudzincov, no len 25 z nich splnilo podmienky na udelenie azylu.

 

Väčšina žiadateľov o azyl sú muži vo veku od 18 do 39 rokov.

Súčasná situácia je výsledkom viacerých faktorov, ako napríklad dlhodobo stabilizovanej migračnej a azylovej politiky, kvalifikovanej ochrany štátnej hranice a zmeny migračných tokov. Slovenská republika je prevažne tranzitnou krajinou. „Cieľové krajiny sú krajinami, v ktorých existujú komunity osôb z krajín pôvodu a je v nich aj vyššia životná úroveň,“ reagoval na súčasnú azylovú situáciu riaditeľ Migračného úradu MV SR Bernard Priecel.

Najviac žiadateľov o azyl pochádza z Afganistanu, Iraku, Pakistanu, Indie, Číny, Vietnamu, Turecka, Somálska a Ruskej federácie. Ministerstvo vnútra udelí azyl žiadateľovi, ktorý má v krajine svojho pôvodu opodstatnené obavy z prenasledovania z rasových, národnostných alebo náboženských dôvodov, z dôvodov zastávania určitých politických názorov, alebo príslušnosti k určitej sociálnej skupine. Rovnako môže udeliť azyl aj z humanitných dôvodov alebo kvôli zlúčeniu rodiny.

Slovenská republika vo veľkej miere napomáha pri integrácii azylantov, ktorá je financovaná priamo zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov európskeho utečeneckého fondu. Migračný úrad im po nadobudnutí statusu azylanta ponúka možnosť bývať v integračnom stredisku vo Zvolene, kde môžu navštevovať kurz slovenského jazyka, a následne im pomáha pri hľadaní vhodného ubytovania i zamestnania. Ich postavenie cudzincov s trvalým pobytom na našom území je najmä v sociálnoekonomickej oblasti rovnaké ako u občanov Slovenskej republiky.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz