Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. jún 2024, nedeľa
 

Podpis kolektívnej zmluvy pre horských záchranárov a hasičov na rok 2012

20. 12. 2011

Zmluva-horskí záchranári a hasiči 01

Štátny tajomník MV SR Maroš Žilinka podpísal dňa 19. 12. 2011 s predsedom Odborového zväzu polície Miroslavom Litvom kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa pre príslušníkov Horskej záchrannej služby na rok 2012. Ďalšiu kolektívnu zmluvu podpísal dňa 20. 12. 2011 s prezidentom Odborového zväzu hasičov Danielom Petrovičom, predsedníčkou Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry Máriou Mayerovou a podpredsedom rady Odborového zväzu KOVO pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na rok 2012.

Zmluvné strany sa dohodli, že služobný čas príslušníka Horskej záchrannej služby a príslušníka Hasičského a záchranného zboru bude 40 hodín týždenne. Avšak základná výmera dovolenky príslušníka oboch zborov bude 5 týždňov v kalendárnom roku. Príslušníkovi, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši aspoň 33 rokov, patrí dovolenka vo výmere šiestich týždňov. Základná výmera dovolenky sa predlžila o jeden týždeň nad minimálnu výmeru ustanovenú zákonom.

Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že sociálny fond sa bude tvoriť vo výške 1,1 % zo súhrnu hrubých príjmov zúčtovaných príslušníkom na výplatu za kalendárny rok. Tvorba sociálneho fondu sa zvýšila u príslušníkov Horskej záchrannej služby z 1,05 % na 1,1 %. U príslušníkov Horskej záchrannej služby sa dohodla sprostredkovateľská forma stravovania a nominálna hodnota stravnej poukážky vo výške 3,15 €. U príslušníkov Hasičského a záchranného zboru sa nominálna hodnota poukážky ponechala na podnikové kolektívne zmluvy príslušných služobných úradov.

Štátny tajomník uviedol: „Uzatvorenie kolektívnej zmluvy v čase dlhovej krízy a obmedzených možnosti štátneho rozpočtu nie je jednoduché. Preto chcem oceniť korektný a ľudský prístup predstaviteľov odborových zväzov pri kolektívnom vyjednávaní aj v tejto hektickej dobe. Zároveň by som týmto chcel poďakovať všetkým príslušníkom Horskej záchrannej služby a príslušníkom Hasičského a záchranného zboru, ktorých si obzvlášť vážim kvôli tomu, že dennodenne nasadzujú svoje životy pri záchrane života a zdravia ľudí, majetku, životného prostredia aj v klimaticky nepriaznivom horskom teréne alebo pri požiaroch, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach a popriať požehnané sviatky a pokoj im, ako aj ich najbližším."

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz