Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. jún 2024, pondelok
 

Policajné opatrenia k výskytu zdraviu škodlivého alkoholu na Slovensku a zákazu jeho predaja

19. 09. 2012

slivovica

Prezídium Policajného zboru v súvislosti so zdraviu škodlivým alkoholom na území Slovenska prijalo ďalšie opatrenia v záujme ochrany života a zdravia občanov. Polícia je pripravená poskytnúť maximálnu súčinnosť pracovníkom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy, ako aj Ministerstvu zdravotníctva SR a ďalším kompetentným orgánom pri kontrole dodržiavania dočasného zákazu uvádzať, predávať a používať liehoviny s obsahom etanolu od 20 percent vyrobené na území Českej republiky, ktoré je platné od 17. hodiny utorka 18. septembra 2012.

Naďalej sú v platnosti pokyny prezidenta pre jednotlivé krajské riaditeľstvá Policajného zboru upravujúce kontrolu prepravy a distribúcie kontaminovaného alkoholu z Českej republiky na územie Slovenska pri výkone dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, pri zabezpečovaní verejného poriadku a súčinnosť s inými vecne a miestne príslušnými orgánmi štátnej správy.

Zoznam regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike /pdf, 1,48 MB/
Územná pôsobnosť Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (PDF, 223 kB)/pdf, 218kB/
Postup pri prijatí oznámenia občana o podozrivej liehovine /rtf, 35,5 kB/
Zoznam skúšobných laboratórií Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu SR /rtf, 40,3 kB/


Po medializovaní prvých informácií o výskyte zdraviu škodlivého alkoholu v Českej republike polícia prijala preventívne opatrenia na zistenie prípadov dovozu takéhoto alkoholu z Českej republiky.

 V stredu, 12. septembra 2012 prebehla súčinnostná policajná akcia s ministerstvom pôdohospodárstva so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou na kontrolu dovozu potravín vrátane alkoholu. Hneď na druhý deň prezident Policajného zboru vydal pokyny pre jednotlivé krajské riaditeľstvá policajného zboru upravujúce kontrolu prepravy a distribúcie kontaminovaného alkoholu z Českej republiky na územie Slovenska pri výkone dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, pri zabezpečovaní verejného poriadku a súčinnosť s inými vecne a miestne príslušnými orgánmi štátnej správy.

V sobotu 15. septembra 2012 slovenská polícia získala od českých kolegov informáciu, že muž z Prešova si mal objednať alkohol s možným zvýšeným obsahom metanolu. Prešovskí policajti ihneď osobne kontaktovali tohto muža. Informácia sa následne potvrdila a policajti odobrali vzorku predmetného alkoholu. Prešovčan si cez internet objednal v Čechách 10 litrov slivovice. Alkohol mal byť vypálený v pálenici v roku 2011 s certifikátom o kvalite. Zásielka bola doručená v štyroch plastových nádobách. Následne ho Prešovčan podával v pamätných fľašiach v piatok 14. septembra na oslave 50-tych narodenín v jednej kapušianskej reštaurácii. Oslavy sa malo zúčastniť približne 30 hostí, pričom podľa oslávenca ho konzumovalo 10 až 15 osôb. Policajti zistili a vyhľadali ľudí, ktorí mali tento alkohol požívať. Všetkých upozornili, aby z dôvodu možného ohrozenia života išli na lekárske vyšetrenie. Zo zaistenej vzorky sa kriminalistickoexpertíznym skúmaním potvrdilo zvýšené percento metanolu nad normu. Obsah metanolu bol stanovený na približne 25% objemových jednotiek, pričom pomer metanolu a etanolu bol 1:1. Štyri osoby s pozitívnymi výsledkami na otravu metanolom sú hospitalizované v nemocnici. Vyšetrovateľ Policajného zboru v tejto súvislosti začal trestné stíhanie za prečin ohrozenia zdravia závadnými potravinami a inými predmetmi (§ 169 ods.1, ods.2 písm. b s poukazom na § 138 písm. j Trestného zákona).

Slovenská polícia poskytuje kolegom z Čiech maximálnu súčinnosť. Kontaktovali sme hlavných koordinátorov vyšetrovania tejto trestnej veci, pričom na území Českej republiky sa vecou zaoberá viacero útvarov. Do dnešného dňa sa v súvislosti s predajom a distribúciou kontaminovaného alkoholu na našom území vyskytol iba jeden prípad, a to v Prešovskom kraji. Českí kolegovia momentálne nedisponujú informáciami o predaji a distribúcii takéhoto tovaru na územie Slovenskej republiky.

Česká polícia nás požiadala o spoluprácu pri informovaní verejnosti o hroziacich rizikách otravy methylalkoholom pochádzajúcim z Českej republiky. Na internetovej stránke  zverejnili varovanie aj s e-mailovými adresami, prostredníctvom ktorých predajca na internete komunikoval. Slovenská polícia taktiež monitoruje internetové stránky a v prípade potreby sme pripravení zasiahnuť, respektíve prijať ďalšie adekvátne opatrenia. Upozorňujeme všetkých občanov, že predaj respektíve distribúcia takéhoto alkoholu môže mať okrem následkov na živote a zdraví aj trestnoprávne následky.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz