Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2024, utorok
 

Policajné útvary na Slovensku čoskoro dostanú do výbavy nové moderné analyzátory dychu

24. 08. 2023

logo Policajného zboru SR

Postupne nahradia časť v súčasnosti používaných prístrojov, oprava i prevádzka ktorých prestávajú byť ekonomicky rentabilné.  Polícia v súčasnosti pri cestných kontrolách používa analyzátory Dräger a Alcoquant.

 

Po úspešnom verejnom obstarávaní je novým dodávateľom analyzátorov spoločnosť Dräger Slovensko s.r.o., ktorá  ministerstvu vnútra na základe  rámcovej dohody a kúpnych zmlúv postupne dodá 800 kusov kvalitných analyzátorov dychu typu Dräger 7510 s  príslušenstvom v celkovej hodnote 1 328 000 €.  Obstarávacia cena jednej sady pozostávajúcej z prístroja, prenosnej tlačiarne a transportného kufríka je 1660 eur.

Súčasťou kontraktu je aj dodávka náustkov, termopapiera pre tlač, ako aj poskytovanie pravidelnej polročnej justáže, profylaktiky a iných servisných služieb po dobu 5 rokov v predpokladanej hodnote 1 790 620 eur.

Analyzátor

Úspešný uchádzač v porovnaní s ďalšími dvomi záujemcami predložil najvýhodnejšiu ponuku vo verejnom obstarávaní, ktoré ministerstvo vnútra vyhlásilo v apríli 2023.  Zmluva o nákupe a servise je publikovaná v Centrálnom registri zmlúv.

Nákup prístrojov je financovaný z prostriedkov získaných z odvodu 8% z povinného zmluvného poistenia za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v zmysle zákona č. 36/2015 Z. z. o poisťovníctve.

Nákupom nových analyzátorov dychu dôjde k navýšeniu celkového počtu prístrojov disponibilných pre priamy výkon činností Policajného zboru, čo prispeje k zintenzívneniu boja proti alkoholu za volantom. Obnova techniky v konečnom dôsledku napomôže k znižovaniu nehodovosti, strát na životoch a škôd na majetku.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz