Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. november 2022, sobota
 

Policajní špecialisti pre prácu v rómskych komunitách mali začiatkom novembra školenie

08. 11. 2013

Pôsobenie referentov-špecialistov pre prácu v rómskych komunitách je nielen na Slovensku uznávané ako príklad úspešnej práce polície s rómskymi komunitami pri budovaní dôvery a porozumenia. Práca 231 referentov špecialistov má pri znižovaní miery kriminality, objasňovaní trestnej činnosti ale  aj budovaní dôvery medzi políciou a rómskymi komunitami v praxi veľký prínos .

S cieľom poskytnúť referentom-špecialistom nové zručnosti a znalosti, ktoré im umožnia efektívnejšie vykonávať ich aktivity a umožniť vzájomné zdieľanie skúseností medzi nimi,  odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SRv spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a Nadáciou Friedrich Ebert Stiftung pripravil na jeseň 2013 dve pilotné školenia. Prvé sa konalo  5. - 6.  novembra 2013, ďalšie sa uskutoční v decembri. 

Úvodné školenie otvorili štátny tajomník MV SR Marián  Saloň spolu s viceprezidentom Policajného zboru SR Ľubomírom Ábelom.

„Prácu referentov špecialistov vnímame ako jeden z praktických spôsobov, ktorými je možné postupne zlepšovať situáciu vo vylúčených rómskych komunitách z hľadiska znižovania protispoločenskej činnosti. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli v spolupráci s našimi partnermi a pod záštitou splnomocnenca vlády pre rómske komunity rozbehnúť vzdelávacie aktivity, ktoré prinesú nielen ďalšie skvalitnenie práce referentov-špecialistov, ale prispejú aj k identifikácii opatrení a systémových zmien, aby tento úspešný projekt fungoval ešte lepšie“,  povedal Jozef Halcin, riaditeľ odboru prevencie kriminality MV SR.

Školenia sú výsledkom polročnej prípravnej fázy, súčasťou ktorej bola realizácia 4 štruktúrovaných diskusií s referentmi-špecialistami zo všetkých krajov SR s cieľom získať priamo od nich informácie o problémoch, s ktorými sa stretávajú pri svojej práci.

Školenia sa zúčastnilo  25 špecialistov na prácu v rómskych komunitách z celého Slovenska. Svoje znalosti z tejto oblasti im odovzdávali  poprední odborníci ako profesor Eduard Nižňanský z Filozofickej fakulty UK, autor knihy Rasová mytológia Doc. Milan Hrabovský,  ďalej Petr Torák – český Róm, ktorý je policajtov vo  Veľkej Británii policajtom a má bohaté skúsenosti s rôznymi etnickými menšinami;  samozrejme splnomocnenec vlády pre rómske komunity Peter Pollák. Prítomní boli aj autor viacerých publikácií na tému extrémizmu a rasizmu z Odboru prevencie kriminality  MV SR  JUDr. Daniel Milo, dlhoročný policajný špecialista na túto problematiku PhDr. Peter Húska, expert na rómske komunity Mgr. Tomáš Hruštič  PhD.,  hudobník a rómsky aktivista Vladimír Sendrei a ďalší.

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz