Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. júl 2024, streda
 

Policajti obvinení z úmyselných trestných činov budú na základe rozhodnutia ministra vnútra pozbavení výkonu služby

09. 11. 2023

paragraf

Minister vnútra Slovenskej republiky po nástupe do funkcie a po dôkladnom oboznámení sa s problematikou vzťahujúcou sa k príslušníkom Policajného zboru, ktorým bolo vznesené obvinenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu, zdôraznil, že bude postupovať v súlade so zákonom o štátnej službe policajtov rovnako ako doteraz.


Na základe informácií získaných prostredníctvom príslušného útvaru bol minister vnútra požiadaný, aby Úrad inšpekčnej služby predložil aktuálny zoznam trestne stíhaných policajtov. V súvislosti so skutočnosťou, že metodické usmernenia odborného útvaru z roku 2006 už nereflektovali aktuálne platné zmeny v zákone o štátnej službe, došlo k ich zrušeniu. Následne bol vydaný nový súbor usmernení pre útvary rezortu vnútra, v ktorých sú zahrnuté všetky aktuálne platné zmeny v zákonoch.

“Požiadal som nového riaditeľa Úradu inšpekčnej služby o zaslanie zoznamu obvinených policajtov, pričom ide o desiatky policajtov.  Pre policajtov, ktorí sú trestne stíhaní za úmyselné trestné činy budú pripravené personálne rozkazy a bude z mojej strany uplatnené dočasné opatrenie, teda postavenie mimo služby. Chcem opäť zdôrazniť, že všetci príslušníci Policajného zboru, ktorí sú stíhaní za úmyselné trestné činy budú postavení mimo služby. V polícii musí platiť zákon pre všetkých policajtov rovnako,” uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.

Dočasné opatrenie v tomto prípade zahŕňa dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby tak, ako to prikazuje zákon o štátnej službe.

Súčasne boli príslušní nadriadení policajtov, ktorých Úrad inšpekčnej služby vedie ako policajtov, ktorým bolo vznesené obvinenie za úmyselný trestný čin, vyzvaní, aby postupovali v súlade s usmernením vydaným odborným útvarom a predložili ministrovi vnútra návrhy na ich dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby. Po doručení týchto návrhov bude minister vnútra postupovať voči týmto policajtom v súlade so zákonom o štátnej službe.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz