Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2024, nedeľa
 

Policajti zasahovali spoločne proti zločinu v celej Európe

05. 12. 2017

europol-logo-2017

Členské štáty EÚ a ich medzinárodní partneri spojili svoje sily, aby narušili aktivity zločineckých skupín. Tisíce policajtov v rámci operácie Dragon vykonali akcie zamerané na Európske hot-spoty organizovanej kriminality s cieľom trvalo narušiť ich fungovanie.

Policajné zložky vo viac ako 60 krajinách koordinoval a podporoval Europol. Zapojili sa aj agentúry Eurojust, Frontex, Interpol, Ameripol, Clacip, NCFTA, UNODC a IATA. Počas operácie Dragon od júna do októbra 2017 spojili svoje sily proti infraštruktúre zločineckých skupín v stovkách zásahov na rôznych miestach Európy.

Išlo už o štvrtú spoločnú medzinárodnú policajnú operáciu. Policajti v celej Európe v rátane Slovenska sa zamerali na závažnú organizovanú trestnú činnosť, neraz presahujúcu hranice EÚ.

Zamerali sa na podvody s platobnými kartami, prevádzačstvo, počítačovú kriminalitu, obchodovanie so syntetickými drogami, kokaínom a heroínom, obchodovanie so zbraňami, falšovanie eura, organizované majetkové trestné činy a obchodovanie s ľuďmi.

Global Airport Action Day

Od 5. do 9. júna a medzi 16. až 20. októbrom políciu najviac zaujímali podvody s platobnými kartami a prevádzačstvo. V rámci tejto operácie bolo buď zadržaných alebo obvinených 153 osôb, prípadne im bolo zabránené vstúpiť na palubu lietadla. Bolo nahlásených 312 neobvyklých obchodných operácií a zistených mnoho spojitostí s inou trestnou činnosťou.

Podpora poskytnutá Europolom spočívala v operatívnej koordinácii, bezpečnej výmene informácií, v takzvanom cross-checkingu a operatívnej analýze, podpore riadenia a podpore priamo na mieste operácie.

Išlo o celosvetovú operáciu zameranú na boj proti podvodným online nákupom leteniek pomocou kompromitovaných alebo kradnutých údajov o kreditných kartách. Tento typ podvodu podporuje aj páchanie ostatnej závažnej trestnej činnosti, akou je napríklad falšovanie dokladov, prevádzačstvo a obchodovanie s drogami.

Na zemí Slovenska prebehla na letisku M. R. Štefánika v Bratislave vo vyhradenom časovom horizonte pod vedením policajtov odboru počítačovej kriminality úradu kriminálnej polície prezídia Policajného zboru v súčinnosti s oddelením hraničnej kontroly Bratislava - letisko bratislavského riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície. V slovenských podmienkach nebola identifikovaná žiadna osoba páchateľa, s ktorým by bolo potrebné vykonať ďalšie operatívne alebo procesné úkony.

(častníci: AT, BE, BG, HR, CY, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, NL, PL, PT, RO, SI, SK, SE, UK, AE, AU, BF, BJ, BO, BR, BF, CA, CH, CL, CM, CO, CR, CV, IS, NO, NZ,  DO, EC, GH, GM, GT, GW, HK, ID, ML, MX,  MY, NE, NG, PA, PE, PH, QA, SG, SN, TG, TH, US, Eurojust, Europol, Frontex, AMERIPOL, CLACIP, INTERPOL, NCFTA, UNODC, 84 leteckých spoločností, 8 online cestovných agentúr, 230 letísk a IATA)

Cyber-patrolling Week

Od 12. do 16. júna sa policajti zamerali na počítačové útoky, podvody s platobnými kartami, ilegálny internetový obchod s drogami (kokaín, heroín, syntetické drogy) a obchod so zbraňami, obchodovanie s ľuďmi, virtuálnu menu, falšovanie dokladov, legalizáciu príjmu z trestnej činnosti a falšovanie ako také.

Výsledkom tejto operácie bolo 272 určených cieľov, z ktorých 73 bolo vzhľadom na dôležitosť vybraných pre ďalšie vyšetrovanie. Podarilo sa tiež identifikovať 42 zhôd naprieč inými oblasťami trestnej činnosti.

Tu Europol poskytol operatívnu koordináciu a stratégiu, zabezpečil bezpečnú výmenu informácií, analytickú a forenznú expertízu.

Išlo o úplne prvý koordinovaný akčný týždeň proti rozvíjajúcej sa kriminalite na Darknete, zameraný na viaceré oblasti trestnej činnosti.  Viac ako 40 vyšetrovateľov a expertov zmapovalo aktívne ciele a vypracovali súbor poznatkov pre ďalšie využitie.

Na akcii participoval aj príslušník slovenskej polície, odborník odboru počítačovej kriminality úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru.

(Účastníci: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LV, NL, PL, PT, RO, SI, SK, SE, UK, CH, US, Eurojust a Europol)

Joint Action Day Danube II

Medzi 19.  až 30. júnom bolo v hľadáčiku polície prevádzačstvo a organizovaná majetková trestná činnosť. V rukách policajtov skončilo sedem prevádzačov, 546 nelegálnych migrantov a 667 osôb bez platných cestovných dokladov. Policajti našli 24 kradnutých áut. Počas operácie bolo odhalené, popri nelegálnych zbraniach a munícii, aj množstvo pašovaných cigariet, alkoholu a drog. Získané poznatky pomôžu začať vyšetrovanie.

Pri tejto operácii Europol vyslal svojho analytika do terénu, aby poskytol analytickú podporu priamo na mieste operácie.

Pre spresnenie, išlo o opakujúce sa akčné dni riadené agentúrou Frontex, zamerané na nelegálne prekročenie hranice a aktivity pašovania pozdĺž Balkánskej trasy.

Na základe podozrenia z trestného činu pozmeňovania a falšovania identifikačných údajov motorového vozidla kriminalisti z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Michalovciach v spolupráci so zamestnancom agentúry Frontex identifikovali a následne zaistili na hraničnom prechode s Ukrajinou vo Vyšnom Nemeckom tri motorové vozidlá zn. Mercedes Benz. Vo všetkých troch prípadoch išlo o vozidlá odcudzené v Taliansku, po ktorých sa pátralo (viď foto v prílohe). Vyšetrovanie stále prebieha.

(Účastníci: BG, HU, HR, PL, RO, SI, SK, Europol, Frontex a INTERPOL)

Joint action Day Aeolos

Od 5. do 14. septembra policajti odhaľovali prevádzačov a obchodovanie s ľuďmi. Zadržali osem podozrivých z prevádzačstva, obchodovania s ľuďmi a poskytovania falšovaných dokumentov, ktorých počas operácie zhabali 16 kusov.

Europol vyslal svojich príslušníkov priamo na letiská na poskytovanie analytickej podpory a každý deň nepretržite 24 hodín operáciu podporoval z centrály.

Operácia bola koordinovaná agentúrou Frontex a Nemeckom v rámci prebiehajúcich Frontex Air Border Sector Operations. Akcia prebehla na 39 Európskych a ďalších letiskách.

V podmienkach Slovenskej republiky akcia prebiehala na letisku M. R. Štefánika v Bratislave (v režime 24/7), ktorú zastrešoval policajt z národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii úradu hraničnej a cudzineckej polície prezídia Policajného zboru v súčinnosti s oddelením hraničnej kontroly Bratislava - letisko riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Bratislava. Kontrolou neboli zistené žiadne skutočnosti protiprávneho charakteru ani v rámci problematiky obchodovania s ľuďmi, ani v rámci nelegálnej migrácie alebo prevádzačstva.

(Účastníci: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EL, ES, FI, FR, HU, IT, LT, LV, NL, PL, PT, RO, SI, SK, SE, CH, Europol, Frontex a INTERPOL)

Joint Action Day Dual

V dňoch od 2. do 9. októbra policajtov zaujímalo predovšetkým prevádzačstvo a daňové podvody. Zadržali 24 podozrivých z prevádzačstva, odhalili 761 nelegálnych migrantov a 119 osobám zabránili prekročenie hranice. V tomto období našli ďalších 19 kradnutých áut. Rovnako aj počas tejto operácie detekovali nelegále zbrane a muníciu, pašované cigarety, alkohol a drogy. Poznatky získané počas týchto spoločných akčných dní použijú vo vyšetrovaní sietí prevádzačov.

Europol na operáciu nasadil aj takzvané mobilné kancelárie v Rakúsku a Dánsku a analytickú podporu tak mohol poskytovať priamo na mieste. Pre podporu vyšetrovania bolo vo Viedni zriadené riadiace centrum zoskupujúce styčných dôstojníkov členských štátov EÚ.

Na zabránenie prevádzačstva a pašovania spotrebného tovaru počas operácie policajti tajné vstupovali do nákladných automobilov, nákladných vlakov a kontajnerov.

Na Slovensku operácia prebehla na hraničných priechodoch Vyšné Nemecké a Ubľa v rámci bežnej činnosti príslušníkov Policajného zboru (v režime 24/7). Policajti sústreďovali informácie týkajúce sa problematiky nelegálnej migrácie, prevádzačstva, neoprávneného pobytu, odopretia vstupu, zaistených kradnutých motorových vozidiel a pašovania tovaru, väčšinou cigariet, ktorých zaistili 6.380 kusov, ukrytých pod ošatením, v batožine alebo vo vybudovaných schránkach v podlahe vozidla. Zaznamenali 29 neoprávnených pobytov občanov tretích krajín a v 23 prípadoch bol odopretý vstup. Vyšetrovateľom Policajného zboru bola obvinená jedna osoba z trestného činu porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach označenie tovaru.

(Účastníci: AT, BG, CZ, DE, EL, HU, HR, PL, RO, SI, SK, MK, RS, Frontex, Europol a INTERPOL)

Large-Scale Joint Action Day (LS-JAD)

Od  9. do 13. októbra sa policajti zamerali opäť na prevádzačstvo a obchodovanie s ľuďmi a tiež na obchodovanie so syntetickými drogami, kokaínom a organizovanú majetkovú trestnú činnosť.

Celkovo zadržali 692 podozrivých, zaistili 267 kg kokaínu, 19 kg amfetamínu, 1.7 kg MDMA, 327 tabliet extázy, 2,44 milióna kusov cigariet a 228 automobilov. Začali 594 nových vyšetrovaní (dve v súvislosti s obchodovaním s kokaínom, 373 pre prechovávanie alebo obchodovanie so syntetickými drogami, 17 pre prevádzačstvo, 81 pre obchodovanie s ľuďmi, a 121 v súvislosti s organizovanou majetkovou trestnou činnosťou). Odhalili 84 prípadov falšovania dokladov a identifikovali 94 podozrivých z prevádzačstva, 102 podozrivých z obchodovania s ľuďmi a 1.074 obetí takéhoto obchodu, medzi ktorými bolo 36 neplnoletých osôb.                                                                                         

V rámci tejto operácie Europol spolu s podporou členských štátov, akčných lídrov, driverov, Eurojustom a Frontexom vypracoval a poskytol všeobecný akčný plán, ktorý bol navrhnutý a prediskutovaný počas plánovacieho stretnutia na Europole s účasťou príslušných akčných lídrov.

Táto operácia bola poslednou, na ktorej sa Slovenská republika v rámci tohoročných spoločných akčných dní podieľala. Na výsledku tejto operácie sa podieľal úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru spolu s národnou kriminálnou agentúrou. Slovenskí vyšetrovatelia obvinili 13 osôb v piatych trestných veciach, jedna z nich je stíhaná pre zločin prevádzačstva väzobne. Traja pre zločin prevádzačstva z dôvodu účelového sobáša, a zvyšných 9 v súvislosti so zločinom obchodovania s ľuďmi, kde u troch bol zločin kvalifikovaný dokonca ako obzvlášť závažný.

(Účastníci: všetky členské štáty EÚ, CH, CO, IS, NO, US, Eurojust, Europol, Frontex, CCWP, INTERPOL, MAOC-N)

Joint Action Day Calibre

Počas 17. a 18. novembra policajti zasahovali proti obchodovaniu so zbraňami, ktorých zaistili 136 kusov a s nimi 7.000 kusov munície. V západnej oblasti Balkánskeho polostrova zadržali 18 podozrivých z nelegálneho prechovávania a obchodovania so zbraňami. 153 osobám bol odopretý vstup do priestoru EÚ. Zistili tiež 37 prípadov prekročenia doby povoleného pobytu.

Aj v tejto operácii Europol použil štyri takzvané mobilné kancelárie a to v západnej časti Balkánskeho polostrova a v Spojenom Kráľovstve, odkiaľ poskytoval analytickú podporu priamo na mieste.

Počas dvojdennej operácie boli vykonávané fyzické kontroly na hraničných priechodoch najmä v západnej časti Balkánskeho polostrova a boli koordinované Europolom a Frontexom.

(Účastníci: AL, BA, BG, CH, ES, GR,  HR, HU, ME, MK, RO, RS, SE, SI, UK, US, Europol, Frontex)

 Dragon

Operácia Dragon bola štvrtou v sérii spoločných akčných dní v rámci EÚ Cyklu Politík 2013 – 2017. Slovenská republika sa do operácí zapojila hneď od začiatku v roku 2014, kedy išlo o operáciu pod názvom „Archimedes“. Neskôr v roku 2015 to bola operácia „Blue Amber“ a v roku 2016 operácia nazvaná „Ciconia Alba“.

Spoločné akčné dni 2017 – operácia Dragon zahŕňala viaceré čiastkové operácie uskutočnené v súlade s európskymi EMPACT prioritami pre boj s organizovaným zločinom v oblastiach:

  • obchodovanie s ľuďmi;
  • prevádzačstvo;
  • syntetické drogy;
  • kokaín a heroín;
  • obchodovanie so zbraňami;
  • falšovanie;
  • podvody na spotrebnej dani (Excise) a karuselové podvody (MTIC);
  • organizovaná majetková trestná činnosť;
  • počítačová kriminalita.

Strategické riadenie poskytol Stály výbor pre operačnú spoluprácu v oblasti vnútornej bezpečnosti (COSI) Rady EÚ.

Na dokumentovaní a realizácii prípadov v rámci Spoločných akčných dní „Dragon“ sa zúčastnilo celkom 48 príslušníkov národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru.

Aj napriek skončeniu operácie vyšetrovanie trestných vecí naďalej prebieha a v prípade zločinu obchodovania s ľuďmi bolo vznesené obvinenie ďalším dvom páchateľom. Z toho dôvodu je ku dnešnému dňu obvinených 11 osôb a skupina bola prekvalifikovaná na organizovanú.

Na základe nadviazaných kontaktov počas realizovaných Spoločných akčných dní bolo následne možné zvýšiť medzinárodnú spoluprácu, čo viedlo minulý mesiac (november) k vzniku Spoločného vyšetrovacieho tímu s Írskou republikou vo veci dokumentovania a stíhania trestného činu obchodovania s ľuďmi.

Okrem národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii sa na operácii podieľala aj Národná kriminálna agentúra. Tá svoju činnosť zamerala na syntetické drogy a ich dovoz (akcia bola vykonaná v spolupráci s Kriminálnym úradom Finančnej správy Slovenskej republiky) Kontrolovali subjekty z Ázie na území Slovenska. Do akcie bolo zapojených celkom 266 príslušníkov polície a finančnej správy. Vykonali 17.155 kontrol, z toho 13 osôb, 344 kontajnerov, deväť objektov a 16.798 poštových zásielok. Hlavným cieľom tejto celoeurópskej aktivity bola identifikácia a rozloženie obchodu s prekurzormi, novými psychoaktívnymi látkami a syntetickými drogami. Išlo o posilnenie vyšetrovania a operatívnych aktivít v tejto oblasti.

Medzi ďalšími tohtoročnými úspechmi Policajného zboru v rámci EÚ Cyklu Politík 2013 – 2017 a projektu EMPACT možno spomenúť akciu zameranú na pracovné vykorisťovanie v dňoch 15. – 19. mája. Zastrešovala ju národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii úradu hraničnej a cudzineckej polície prezídia policajného zboru v spolupráci s inšpektormi práce. Na celom území Slovenska skontrolovali 42 podnikateľských subjektov, najmä v oblasti obchodu, stavebníctva, poľnohospodárstva a priemyslu. Bolo skontrolovaných spolu  396 osôb,  z toho 163 cudzincov pochádzajúcich najmä z Ukrajiny a Srbska. Zaistili 25 nelegálne zamestnávaných osôb a 12 osôb s nelegálnym pobytom, čo bolo dôvodom ich následného vyhostenia. Počas výkonu spoločných kontrol  nebola na území Slovenska identifikovaná žiadna obeť obchodovania s ľuďmi.

V dňoch 26. – 30. júna Policajný zbor uskutočnil akciu zameranú na sexuálne vykorisťovanie. Taktiež ju zastrešovala národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii v spolupráci s inšpektormi práce. Skontrolovali 67 podnikateľských subjektov, najmä erotických salónov, nočných klubov, ubytovní, masážnych salónov a striptízových klubov. Počas kontrol bolo na území Slovenskej republiky skontrolovaných spolu 442 osôb,  z toho 263 cudzincov pochádzajúcich predovšetkým zo Srbska, Poľska, Vietnamu, Thajska a Ukrajiny. Kontrolami zistili nelegálne zamestnávanie dvoch občanov Srbska a šesť občanov Ukrajiny. Ani počas týchto spoločných kontrol  nebola na území Slovenska identifikovaná žiadna obeť obchodovania s ľuďmi.

No a na záver ešte možno spomenúť, že v dňoch 04. – 07. septembra boli v rámci problematiky nelegálnej migrácie, obchodovania s ľuďmi a prevádzačstva národnou jednotkou boja proti nelegálnej migrácii identifikované podozrivé facebookové kontá.  Tie policajti zaslali do centrály Europolu v Hágu na analýzu. Na základe jej výsledkov vykonáva národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii už operatívne preverovania.  .

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz