Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. november 2023, štvrtok
 

Polícia informovala o výsledkoch kontrol dodržiavania protiepidemiologických opatrení

10. 03. 2021

logo Policajného zboru SR

Na základe vyhláseného núdzového stavu a aktuálnej epidemiologickej situácie na území Slovenskej republiky v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 polícia vykonáva prísnejšie kontroly a intenzívne sa zameriava na odhaľovanie ich nedodržiavania. V prípade zistenia porušení každý prípad rieši polícia individuálne. Sankcie sú v blokovom konaní do 1000 € a v správnom konaní do 1659 €.

 

V týždni od 1. 3. do 7. 3. 2021  policajti odhalili 8473 priestupkov a deliktov, z toho:

 • 182 prípadov porušenia lekárom stanovenej karantény,
 • 7 prípadov porušenia zákazu otvorenia prevádzok,
 • 2834 prípadov porušenia povinnosti nosenia rúšok,
 • 5768 prípadov porušenia zákazu vychádzania.

Napomenutím bolo vybavených 992 prípadov, uložených bolo  6853 pokút za viac ako 316 000 €, postúpených bolo 381 prípadov a v riešení je 247 prípadov.

Okrem bežného výkonu služby polícia do intenzívnych kontrol a zvýšeného výkonu služby nasadila ďalších vyše 5000 príslušníkov, ktorí počas jedného týždňa skontrolovali takmer 80-tisíc osôb.

Počet nasadených príslušníkov v rámci bežného výkonu služby:

 • Policajný zbor - 8 691 príslušníkov
 • Ozbrojené sily Slovenskej republiky-  192 príslušníkov

 Počet nasadených príslušníkov v rámci zvýšeného výkonu služby:

 • Policajný zbor - 5 097 príslušníkov
 • Ozbrojené sily Slovenskej republiky - 2 102 príslušníkov.

Počet kontrolovaných osôb: 79 996

Situácia od začiatku roka (1.1. – 7.3.2021)

Policajti zistili 31122 priestupkov a deliktov, z toho:

 • 609 prípadov porušenia lekárom stanovenej karantény (§ 56 ods.1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z.), z toho vybavili 247 prípadov v blokovom konaní, 20 prípadov napomenutím, 281 prípadov postúpili regionálnym úradom verejného zdravotníctva a 61 prípadov je ešte v riešení;
 • 86 prípadov porušenia zákazu otvorenia prevádzok (§ 57 zákona č. 355/2007 Z.z.), všetky boli postúpené na ďalšie riešenie regionálnym úradom verejného zdravotníctva;
 • 10167 prípadov nenosenia rúšok (§ 56 ods.1 písm. f) zákona č. 355/2007 Z.z.), z toho bolo 7276 blokových pokút, 1873 napomenutí, 916  prípadov bolo postúpených regionálnym úradom verejného zdravotníctva, 102  prípadov je ešte v riešení;
 • 20360 prípadov porušenia zákazu vychádzania (§ 32 ods.1 písm. a) zákona č. 42/1994 Z.z), z tohto počtu bolo 16917 blokových pokút, 1380 napomenutí, 963 prípadov bolo postúpených regionálnym úradom verejného zdravotníctva,  1100 prípadov je ešte v riešení.

Napomenutím bolo vybavených 3273 prípadov, uložených bolo 24440 pokút, postúpených 2246 a v riešení je 1263 prípadov.

Situácia v krajoch od začiatku roka

Kraje s najvyšším počtom priestupkov:

 • 7516 priestupkov v Prešovskom kraji,
 • 4840 priestupkov v Banskobystrickom kraji,
 • 3845 priestupkov v Košickom kraji.

Najmenej priestupkov bolo zaznamenaných:

 •  2533 v Nitrianskom kraji
 •  2896 v Bratislavskom kraji.

Priestupky zistené v ostatných krajoch:

 • 3113 v Trenčianskom kraji,
 • 3167 v Žilinskom kraji
 • 3312 v Trnavskom kraji.

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz