Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

Polícia kontroluje dodržiavanie zákazu predaja alkoholu vyrobeného v ČR

21. 09. 2012

znak PZ SR

 Polícia plní opatrenia prijaté na zabezpečenie ochrany života a zdravia v súvislosti s výskytom nebezpečného alkoholu a zákazom predaja alkoholu vyrobeného na území Českej republiky.

Všetky policajné zložky na jednotlivých krajských riaditeľstvách Policajného zboru vykonali v rámci vlastnej činnosti, ale aj v spolupráci s príslušnými orgánmi štátnej správy, najmä regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva, regionálnymi veterinárnymi a potravinovými správami, Colnými úradmi a Slovenskou obchodnou inšpekciou už viac ako 4190 kontrol zameraných na výskyt, predaj, dovoz a distribúciu podozrivého kontaminovaného alkoholu a alkoholu s obsahom vyšším ako 20 % vyrobeného na území Českej republiky.

Pri kontrolách policajti zistili v ôsmich pohostinstvách výskyt takéhoto alkoholu. V rámci Bratislavského kraja policajti zistili v piatich pohostinstvách výskyt viac ako 20 % alkoholu z Českej republiky, v Prešovskom kraji v dvoch pohostinstvách a v Košickom kraji v jednom pohostinstve.

O zisteniach boli vyrozumení pracovníci regionálneho úradu verejného zdravotníctva a regionálny Colný úrad, ktorí sú kompetentní udeliť sankcie. Množstvo zisteného alkoholu v jednom pohostinstve bolo od jednej do päť fliaš, pričom tieto boli otvorené, nachádzali sa v mieste obsluhy alebo výdaja a neboli zabezpečené proti voľnému prístupu a následnému možnému predaju obsluhou.

Aby sme chránili život a zdravie občanov, v takýchto kontrolách v súčinnosti s príslušnými orgánmi štátnej správy budeme naďalej pokračovať.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz