Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2024, utorok
 

Polícia zverejnila dáta o vývoji dopravnej nehodovosti v roku 2021

21. 01. 2022

logo Policajného zboru SR

V roku 2021 polícia zaznamenala najnižší počet dopravných nehôd a ťažko zranených osôb od vzniku Slovenskej republiky, zároveň druhý najnižší počet ľahko zranených osôb a tretí najnižší počet usmrtených osôb od vzniku Slovenskej republiky.

V roku 2021 sa na území Slovenskej republiky stalo celkom 11 869 dopravných nehôd, čo oproti roku 2020 predstavuje pokles  o 6 dopravných nehôd. Pri týchto dopravných nehodách bolo usmrtených 226 osôb, teda o 1 osobu viac, ako v roku 2020.

Pri smrteľných nehodách menej ťažko zranených, viac ľahších zranení

Vlani došlo aj k poklesu v prípade ťažko zranených osôb 853 (-61) a dopravných nehôd zavinených pod vplyvom alkoholu 1 536 (-15). Nárast bol v prípade dopravných nehôd s usmrtením 210 (+4) a ľahko zranených osôb 4 492 (+30).

Najmenej obetí v Trenčianskom kraji, najviac v Nitrianskom

Najmenej usmrtených osôb bolo v roku 2021 zaevidovaných v Trenčianskom kraji 20 (-6), naopak najviac usmrtených osôb bolo zaevidovaných pri dopravných nehodách v Nitrianskom kraji 45 (+13).

Najtragickejšie smrteľné nehody, 3 okresy bez usmrtenia

K najtragickejším dopravným nehodám z pohľadu počtu usmrtených účastníkov pri jednej dopravnej nehode došlo v Nitrianskom kraji v okrese Nové Zámky, kde boli pri jednej dopravnej nehode usmrtení 3 účastníci (2 spolujazdci a spolujazdkyňa). Pri ďalšej dopravnej nehode v tom istom okrese boli usmrtení 4 účastníci (vodič a 3 spolujazdci). V troch okresoch nedošlo k usmrteniu žiadnej osoby. Ide o okresy Martin, Stará Ľubovňa a Bratislava IV.

Zomrelo viac chodcov, menej vodičov, cyklistov a motorkárov, žiadny spolujazdec na motorke

  • Pri dopravných nehodách bolo v roku 2021 usmrtených 54 chodcov, teda o 12 viac ako v roku 2020.
  • K usmrteniu cyklistov došlo v 15 prípadoch, čo predstavuje pokles o 5 cyklistov.
  • V kategórii usmrtených motocyklistov došlo k poklesu o 4, teda o život prišlo 25 vodičov na motocykli, pričom na motocykli neprišiel o život žiadny spolujazdec, čo je oproti roku 2020 pokles o 1.
  • V motorových vozidlách došlo k usmrteniu 130 osôb, čo predstavuje pokles o 4, z toho 93 usmrtených vodičov (-4) a 37 spolujazdcov (0).

Hlavné príčiny nehôd

Medzi najčastejšie hlavné príčiny vzniku dopravných nehôd a aj dopravných nehôd s usmrtením patrili v roku 2021 porušenie povinnosti vodiča (nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke, nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov, .....) a rýchlosť jazdy.

Nehody podľa kategórie ciest, rizikové dni a časy

Z pohľadu cestnej siete bolo v roku 2021 usmrtených najviac osôb na cestách I. triedy, a to 82 (+9). Najrizikovejším dňom v týždni bol piatok, kedy bolo usmrtených 40 osôb, čo je rovnaký počet ako v roku 2020. V najrizikovejšom čase roku 2021 (od 16.00 do 20.00 hod.) bolo usmrtených 67 osôb, teda o 1 osobu viac ako v roku 2020.

Opatrenia polície

Polícia so zámerom eliminovať dopravnú nehodovosť  prijímala opatrenia v dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky zamerané 

  • na dodržiavanie zákazu požitia alkoholu alebo inej návykovej látky,
  • na dodržiavanie ustanovených alebo obmedzených rýchlostí jazdy motorových vozidiel,
  • na rešpektovanie zákazu držať v ruke alebo iným spôsobom obsluhovať telefónny prístroj či iné telekomunikačné, audiovizuálne alebo obdobné zariadenie počas jazdy,
  • na dodržiavanie povinností vodičov voči najzraniteľnejším účastníkov cestnej premávky - chodcov, cyklistov a motocyklistov.

 

 Stiahnite si: Vyhodnotenie dopravno-bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike v roku 2021 (ZIP, 3 MB)

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz