Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Poskytovanie pomoci ľuďom v tiesni sa zefektívni, záchranné zložky budú mať presnejšie informácie o polohe volajúceho

23. 12. 2022

AML-info

Ministerstvo vnútra SR ako gestor integrovaného záchranného systému podniklo kroky na zefektívnenie poskytovania pomoci ľuďom v tiesni. Na Slovensku sa spustil systém mobilnej lokalizácie AML (Advanced Mobile Location), vďaka ktorému operátori tiesňových liniek získajú presnejšie údaje o polohe volajúceho.

Technológia funguje vo väčšine štátov EÚ a napríklad aj v Austrálii či Mexiku.

„Presnejšie určenie polohy volajúceho v tiesni zásadne uľahčí náročnú prácu operátorov a zefektívni adresné vyslanie záchranných zložiek na miesto udalosti pri ohrození života a zdravia," povedal minister vnútra Roman Mikulec.

„Služba AML predstavuje doplnkovú lokalizáciu volajúceho na tiesňovú linku získanú priamo z mobilného telefónu. Modernizuje tiesňovú komunikáciu a jej zavedenie je v súlade s európskym kódexom elektronickej komunikácie," vysvetlil štátny tajomník ministerstva vnútra Ľubomír Šablica.

Gestorom zavedenia systému AML je sekcia krízového riadenia MV SR v spolupráci so sekciou informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti. „Vďaka tejto službe bude pomoc volajúcim v tiesni rýchlejšia, ich poloha bude známa v metroch a záchrana im bude poslaná bez dodatočných otázok, kde presne sa nachádzajú," povedala generálna riaditeľka sekcie krízového riadenia Michaela Kaňová.

Pri volaní na tiesňovú linku dochádza k situáciám, keď volajúci z dôvodu stresu, zranenia či straty orientácie nevie priblížiť, kde presne sa nachádza. Operátori tiesňových volaní (112, 150, 155 a 158) mohli doteraz využívať len lokalizačné údaje, ktoré im automaticky pri tiesňovej komunikácii zasielajú v zmysle zákona o elektronických komunikáciách telekomunikační operátori. Informácie o polohe volajúceho sú zisťované podľa lokalizácie bázovej stanice operátora. Tento spôsob však dokáže určiť polohu volajúceho len na širší okruh niekoľko sto metrov až niekoľko kilometrov, čo môže byť v niektorých prípadoch záchrany, napríklad v horách a veľkých mestách, problém.

Presnejšie určenie polohy volajúceho v tiesni prináša systém lokalizácie AML, ktorý určuje polohu volajúceho s podporou lokalizačných nástrojov mobilného telefónu. MV SR zaviedlo technické riešenie pre príjem takýchto informácií, ktoré umožňuje zobrazenie presnejšej lokalizácie v existujúcom informačnom systéme podpory na príjem a spracovanie tiesňových volaní. Poloha AML sa získava len  vtedy, ak používateľ zavolá na číslo tiesňového volania.

Systém AML sa na Slovensku už využíva v prípade volaní z mobilných telefónov s operačným systémom iOS, Android a Harmony s poslednou aktualizáciou.

Na podporovaných smartfónoch funguje lokalizácia AML automaticky, účastník nemusí robiť na svojom telefóne žiadne úpravy. Pri inicializácii volania na 112, 150, 155 a 158  mobilný telefón zapína svoje lokalizačné nástroje a hneď po získaní informácie o polohe zašle správu s lokalizačnými údajmi. Údaje o polohe volajúcich sú sústreďované len na koordinačných strediskách integrovaného záchranného systému a operačných strediskách záchranných zložiek v systéme podpory, ktorý je uzavretým systémom bez väzieb na vonkajšie prostredie a funguje podľa prísnych bezpečnostných pravidiel.

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz