Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. máj 2024, pondelok
 

Poslanci odobrili zmeny v zákone o súkromnej bezpečnosti vyplývajúce z praxe, testy odbornej spôsobilosti sa budú vykonávať elektronicky

16. 06. 2022

sbs-april2022-ilustr

Parlament 16. júna 2022 schválil novelu zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti. Prvoradým zámerom je zavedenie novej formy skúšky odbornej spôsobilosti: skúška pozostávajúca z písomného testu a ústnej skúšky sa nahradí len skúšobným testom, ktorý bude vykonávaný elektronickou formou.

Keďže skúšobný test sa bude vykonávať v priestoroch MV SR, zanikne povinnosť akreditovanej osoby zabezpečiť miesto, kde by sa skúšobný test mal vykonať. Zároveň odpadá povinnosť akreditovanej osoby poskytnúť pomôcky a prostriedky na vykonanie skúšky.

Zavedením elektronického skúšobného testu skúška odbornej spôsobilosti už nebude vykonávaná pred trojčlennou komisiou, ale len za účasti jednej osoby a to zástupcu ministerstva vnútra, ktorý bude zároveň úspešným uchádzačom vydávať preukazy odbornej spôsobilosti.

Dôjde taktiež  k zjednoteniu evidencie osôb prihlásených na odbornú prípravu, záznamníkov vydávaných osobám prihláseným na odbornú prípravu a evidencie záznamníkov do novovytvorenej evidencie osôb a priebehu odbornej prípravy.

Zmeny vyplývajúce z aplikačnej praxe

  • upravujú sa podmienky výnimiek z povinnosti podrobiť sa odbornej príprave pred získaním preukazu,
  • upravujú sa lehoty na prihlásenie na skúšku/opravnú skúšku,
  • za určitých podmienok sa umožní vykonávať fyzickú ochranu bez preukazu, napríklad pri jeho odcudzení, strate a podobne,
  • vypúšťa sa povinnosť začať prevádzkovať povolenú činnosť do 2 rokov od udelenia licencie u bezpečnostnej služby a do 1 roka u technickej služby,
  • upravuje sa rozsah údajov v správe o činnosti bezpečnostnej služby,
  • upravuje sa postup pri  zásahoch /výzva, použitie bezpečnostného prostriedku, hmaty, chvaty sebaobrany/,
  • k oprávneniam pribudne možnosť vyviesť nepovolanú osobu z chráneného miesta či objektu,
  • upravujú sa povinnosti akreditovanej osoby
  • odbornú prípravu bude možné uskutočňovať dištančne.

Novela by mala nadobudnúť účinnosť 1. augusta 2022, ustanovenia týkajúce sa elektronizácie skúšok až od 1. januára 2024.

   

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz