Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. júl 2024, streda
 

Pracujeme na integrácii príjmu tiesňových volaní

07. 05. 2015

opis-resispz-ilustr

Od roku 2013 ministerstvo vnútra modernizuje informačné prostredie polície tak, aby sa podnety od občanov dostávali k hliadkam polície okamžite, verejnosť získavala transparentné informácie napríklad o dopravnej situácii a prístup policajných zložiek bol proaktívny. To si vyžaduje okrem iného optimalizovanú databázu údajov z evidencií či rozširovanie funkcionality mobilných klientov vo vozidlách polície napríklad kvôli lustráciám v informačných systémoch.

Operačný program Informatizácie spoločnsoti

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

 
Pokuty a iné sankcie bude čoskoro možné uhrádzať elektronicky. Súčasťou toho sú aj elektronické služby našich  projektov z oblasti evidencie vozidiel: od 1. apríla 2015 občania pri riešení svojich záležitostí môžu využívať e-služby sprístupnené na portáli Elektronické služby MV SR .
Informácie o elektronických službách sú prístupné aj na portáli www.slovensko.sk.

S tým všetkým súvisí modernizácia príjmu volania na tiesňové linky, pri ktorých v mnohých prípadoch ide o záchranu života.  Je to dôležitá časť projektu Rozšírenie projektu Elektronické služby informačných systémov MV SR na úseku PZ, budovaného v rámci  Operačného programu Informatizácia spoločnosti /OPIS/ financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Dodávateľom projektu v hodnote 9 mil. €  je konzorcium SAP Slovensko s. r. o, Ericsson Slovakia s. r. o a MICROCOMP-Computersystem s. r. o. 

Systémy pre príjem hovorov na linkách tiesňových volaní 112, 150 a 158 budú integrované na úrovni hlasovej i dátovej komunikácie zdieľaním kľúčových atribútov nahlásených udalostí. Optimalizuje sa teda spolupráca medzi záchrannými a zásahovými zložkami. Všetky systémy budú prepojené na centrálny geografický informačný systém MV SR,  záchranné či zásahové zložky budú mať k dispozícii online aktualizované mapové podklady.

Súčasťou rozšíreného projektu bude aj tvorba videoarchívu zo záznamov „inteligentných vozidiel“ polície. Policajné hliadky budú vybavené elektronickými formulármi integrovanými na informačné systémy MV SR /napríklad Register fyzických osôb pre jednoduchšiu identifikáciu osôb/. Policajti tak budú výrazne odbremenení od administratívy, pretože údaje získané cez elektronické formuláre sa budú ďalej automaticky spracúvať.

Integrácia informačných systémov ministerstva vnútra v konečnom dôsledku umožní aj zverejňovanie konsolidovaných informácií z prostredia príjmu hovorov na tiesňové linky, tak ako to poznáme zo zahraničia. Na tento účel bude sprístupnená elektronická služba.

 

 

 

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz