Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. február 2024, utorok
 

Pre koronavírus je od štvrtka 12. marca vyhlásená mimoriadna situácia na celom území Slovenska

11. 03. 2020

skúmavka s označením Coronavirus

Vláda SR v stredu 11. marca 2020 vyhlásila v súvislosti s rizikom šírenia koronavírusu na celom území našej krajiny mimoriadnu situáciu. Platí od štvrtka 12.  marca 2020 od 6. hodiny.

Návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky predložili na rokovanie vlády predseda vlády Peter Pellegrini a ministerka vnútra Denisa Saková.

Podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v a § 48 ods. 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia vláda vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu pre ohrozené územie alebo pre územie, kde vznikla mimoriadna udalosť, ak rozsah ohrozeného alebo postihnutého územia presiahne územný obvod kraja.

Cieľom vyhlásenia mimoriadnej situácie je utvoriť podmienky na prijatie nevyhnutných opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti ohrozenia verejného zdravia.

Tlačová beseda premiéra a ministerky vnútra po vyhlásení mimoriadnej situácie

Tlačová beseda premiéra a ministerky vnútra po vyhlásení mimoriadnej situácie

Kabinet  okrem iného uložil členom vlády a predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy prijímať opatrenia civilnej ochrany obyvateľstva a robiť opatrenia na riešenie krízovej situácie zamerané na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku, zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti a minimalizáciu škôd. Rovnako splnomocnil predsedu vlády a ministerku vnútra na riadenie záchranných prác, na vydávanie príkazov na tieto práce a vykonávanie opatrení na riešenie krízových situácií.

 

Čo treba vedieť o koronavíruse:

  •       Koronavírus COVID spôsobuje horúčku, kašeľ, dýchavičnosť, bolesti svalov a únavu.
  •       Prenáša sa kvapôčkovou infekciou pri kašľaní, kýchaní či rozprávaní.


      Ako sa vyhnúť nákaze?

  •       Často si umývajte ruky mydlom, zakrývajte si ústa a nos pri kašľaní a kýchaní.
  •       Dodržiavajte aspoň metrovú vzdialenosť od ľudí, ktorí kašľú a kýchajú.
  •       Ak sa vraciate z krajiny, kde sa objavil koronavírus, alebo ste boli v kontakte s nakazenou osobou, kontaktujte vášho všeobecného lekára alebo volajte 0800 221 234.

      Viac sa dozviete na webovej stránke ministerstva zdravotníctva www.health.gov.sk.


       

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz