Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. júl 2024, sobota
 

Prevencia kriminality: seniori, nebojte sa kontaktovať naše informačné kancelárie

03. 11. 2020

logo Prevencia kriminality s odtlačkom prsta

Seniorom nad 60 rokov, ktorí patria do kategórie zákonom chránených osôb, sa ministerstvo vnútra venuje celoročne. Táto skupina obyvateľov je totiž častým terčom závažnej trestnej činnosti. Jej dôsledkom je v "lepšom" prípade strata celoživotných úspor, častokrát však majú takéto prípady tragickejší koniec.

Najúčinnejším prostriedkom prevencie, ktorú vykonávajú  pracovníci odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR,  sú priame stretnutia a rôzne druhy aktivít, či prednášky a informačné kampane. Seniori sú po takýchto stretnutiach odvážnejší a v mnohých prípadoch sa odhodlajú nahlásiť trestný čin. Lepšia informovanosť starších generácií pomáha znižovať latenciu podvodov - riziko nenahlásenia trestného hrozí najmä u osamelo žijúcich starkých bez príbuzných, ktorí sa nestretávajú s inými ľuďmi napríklad ani v  seniorských organizáciách.

Na besedách či zážitkových workshopoch sa často dozvedáme, že seniori na základe ministerstvom vnútra šírených informácií dokázali čeliť podvodníkom a nenechali sa nachytať. Neboja sa tiež priznať, že v minulosti sa im už niečo podobné stalo a že sa z toho poučili, pričom zároveň  vyzývajú iných k opatrnosti.

Informačný vizuál odboru prevencie kriminality k podvodom na senioroch

MV SR prostredníctvom odboru prevencie kriminality udržiava intenzívnu komunikáciu so seniorskými organizáciami či združeniami pre občanov so zdravotným postihnutím a spolupracuje na rôznych aktivitách. „Teší ma, že naši odborníci sa starajú aj o túto zraniteľnú skupinu občanov. Som vďačný každému, kto sa svojou prácou podieľa na lepšom živote starších ľudí a nie sú mu ľahostajné ich problémy,“ povedal minister vnútra SR Roman Mikulec.

MV SR má aj pre seniorov k dispozícii po celom Slovensku informačné kancelárie pre obete trestných činov, ktoré sú zriadené v každom kraji,  a seniori ich služby aj využívajú:

  • 667 - celkový počet klientov, ktorí vyhľadali služby kancelárií,
  • 314 - počet klientov nad 60 rokov, ktorí vyhľadali služby kancelárií (prevládajú ženy),
  • 131 - počet klientov nad 60 rokov, ktorí ako prvú inštitúciu vyhľadali služby kancelárií,
  • 715 - počet preventívnych aktivít pre seniorov (besedy/zážitkové workshopy).
Štatistické informácie o podvodoch na Slovensku a na senioroch
 

Trestný čin/Rok

2016

2017 2018 2019 2020

Podvody na Slovensku

2 312

2 264

2 157

1890 1229

Podvody na senioroch

339

334

354

322 195

 Ministerstvo vnútra SR preto vyzýva seniorov, aby neváhali ohlásiť každý trestný čin a nemali strach rozprávať o tom, čo ich trápi.

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz