Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2024, nedeľa
 

Pridelenec rakúskej polície v Slovenskej republike držiteľom vyznamenia Rad Bieleho dvojkríža III. triedy

17. 02. 2009

Štátne vyznamenania Rad Bieleho dvojkríža III. triedyPodpredseda vlády a minister vnútra SR v utorok 17. februára 2009 v mene prezidenta Slovenskej republiky odovzdal pplk. Rainerovi Bierbaumerovi štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža III. triedy.Rainer Bierbaumer, pridelenec polície Rakúskej republiky na Slovensku

Spolu s vyznamenaním bola pplk. Bierbaumerovi odovzdaná aj listina o udelení.

Pplk. Rainer Bierbaumer je policajným pridelencom pri veľvyslanectve Rakúskej republiky na Slovensku od 1. júla 1998.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky navrhlo udeliť štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža III. triedy, občiansky za jeho dlhodobé a mimoriadne významné zásluhy o začlenenie sa Slovenskej republiky do Európskej únie a Schengenského priestoru, za osobitný prínos k rozvoju slovensko – rakúskej policajnej spolupráce a tým i k zvýšeniu úrovne bezpečnosti občanov oboch krajín, ako aj za významné šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí a pri príležitosti 10. výročia jeho pôsobenia v Slovenskej republike.

V tejto pozícii sa pán Bierbaumer mimoriadne zaslúžil nielen o rozvoj bilaterálnych rakúsko – slovenských vzťahov na úseku vnútornej bezpečnosti, ale svojou aktívnou a neúnavnou činnosťou napomohol urýchleniu implementácie európskych bezpečnostných štandardov do práce Policajného zboru, čím hmatateľne prispel k splneniu kritérií pre vstup Slovenskej republiky do Európskej únie v r. 2004 v oblasti vnútorných vecí a spravodlivosti.

V r. 2006 – 2007 sa významnou mierou podieľal na prekonaní zaostávania Slovenska pri plnení kritérií pre vstup do Schengenského priestoru. Neúnavne organizoval výmenu potrebných skúseností, zabezpečoval pomoc rakúskych expertov a podporu vedenia svojho rezortu slovenskému úsiliu na bilaterálnej i multilaterálnej úrovni (skupina V4, Salzburské fórum) a v odborných i diplomatických kruhoch opakovane prispieval k vytváraniu dobrého mena Slovenskej republiky.
Listina o udelení štátneho vyznamenania
Pán Bierbaumer za roky svojho pôsobenia nadobudol k Slovenskej republike aj blízky osobný vzťah, čo okrem iného potvrdzuje aj skutočnosť, že na veľmi dobrej úrovni zvládol slovenský jazyk. Svojou každodennou činnosťou prispel a naďalej prispieva k posilňovaniu vzťahov dôvery, priateľstva a nezištnej cezhraničnej spolupráce príslušných orgánov oboch krajín, a tým aj k vyššej úrovni bezpečnosti obyvateľstva v regióne. Aj vďaka jeho pôsobeniu je Slovenská republika vnímaná ako spoľahlivý partner pre bezpečnostnú spoluprácu v Európe a viacerými členskými, či kandidátskymi krajinami Európskej únie je vnímaná ako vzor prekonávania prekážok.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz