Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

Príklady dobrého fungovania verejnej správy sme tento rok bavorským kolegom ukázali v Prešovskom kraji

25. 10. 2019

bavori-samosprava-september2019ilustr

Vzájomná spolupráca Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Bavorského štátneho ministerstva vnútra, športu a integrácie v oblasti verejnej správy funguje už 24 rokov. Po dlhoročných snahách sa zástupcom MVSR  podarilo prvýkrát organizovať seminár pre bavorských predstaviteľov samosprávy a štátnej správy na území Slovenskej republiky v Trenčianskom samosprávnom kraji a v roku 2017 sa seminár uskutočnil v Žilinskom samosprávnom kraji.

Aj tento rok bola  príležitosť predstaviť najlepšie slovenské skúsenosti v praxi a oboznámiť bavorských partnerov s fungovaním verejnej správy Slovenskej republiky s dôrazom na územnú samosprávu. Seminár  s podporou zástupcov Prešovského samosprávneho kraja prebiehal v Prešovskom kraji od 16. do 19. septembra 2019.

Jedným z prvých bodov programu bola návšteva Úradu prešovského samosprávneho kraja, kde delegáciu prijal predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský, ktorý nám spolu s ďalšími zástupcami úradu predstavili kraj, jeho zaujímavosti a projekty. Súčasťou stretnutia bola aj prednáška riaditeľky odboru miestnej štátnej správy, samosprávy a zahraničných vzťahov Moniky Filipovej, ktorá predstavila zástupcom z Bavorska systém a fungovanie verejnej správy v Slovenskej republike.

Privítanie v Raslaviciach

V každej z navštívených z obcí a miest hostitelia oboznámili účastníkov bavorskej delegácie s množstvom zaujímavých tém. Tou najrozsiahlejšou bolo, vzhľadom na polohu Prešovského samosprávneho kraja, predstavenie rôznych projektov spolufinacovaných z eurofondov slúžiacich na rozvoj cezhraničnej spolupráce s Poľsko. V Bardejove zástupca primátora Vladimír Savčinský odprezentoval projekt „Zachovanie, prezentácia a rozvoj tradičných remesiel v  cezhraničnom územíô, ktorý vychádza z potreby rozvoja turistického potenciálu miest Bardejov a Grybów alebo projekt „Kúpele poľsko – slovenského pohraničia, identifikovateľný európsky priestor turistiky podporujúcej rozvoj zdravia“, ktorého cieľom je spojenie kúpeľných obcí a miest poľsko-slovenského pohraničia cyklistickým okruhom. Budovanie cyklotrás spájajúcich slovenské a poľské obce bolo hlavnou témou cezhraničnej spolupráce  aj v obci Kamienka. Takisto v Kežmarku, kde  sídli slovenská časť cezhraničného zväzu Euroregión "Tatry" zastrešujúceho okrem iných projektov aj výstavbu Historicko-kultúrno-prírodnej Cesty okolo Tatier. Zástupkyňa zväzu Euroregión „Tatry" na Mestskom úrade v Kežmarku priblížila okrem histórie vzniku tejto spolupráce aj rôzne projekty, ktoré vznikli za pomoci zväzu.

Ďalšou z tém boli  rôzne sociálne služby pre obyvateľov obcí v tomto regióne. Kým v obci Raslavice ide o pomoc predovšetkým starším občanom prostredníctvom opatrovateľskej služby alebo denného stacionára, v obci Spišský Hrhov ide najmä o služby pre deti, a to prostredníctvom projektov zameraných na rozvoj základnej školy s materskou školou. Členov bavorskej delegácie však zaujali aktivity sú zamerané na integráciu rómskej komunity v týchto obciach. Navštívili napríklad komunitné centrum, v ktorom sa deti v poobedných hodinách venujú rôznym náučným, ale aj zábavným aktivitám, a tiež obecné podniky, zamestnávajúce obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít. Obce realizujú projekty spolufinancované z fondov Európskej únie orientované na rozvoj služieb starostlivosti pre obyvateľov ohrozených sociálnym vylúčením, a to predovšetkým prostredníctvom terénnej sociálnej práce.

Bavorským predstaviteľom samosprávy hostitelia tiež pripravili ukážky podnikania v Prešovskom kraji: navštívili priemyselný park v Kežmarku, v ktorom má sídlo niekoľko medzinárodných spoločností. V rímci prehliadky Nestville parku v obci Hniezdne sa  oboznámili nielen s postupom prípravy slovenskej whisky, ale aj s tradičnými remeslami súvisiacimi s liehovarníctvom.

Keďže Prešovský kraj je známy rozmanitou kultúrou, históriou a bohatými tradíciami, mnohí starostovia a primátori vo svojich samosprávach predstavili zaujímavosti z tejto oblasti.  Uvítanie v duchu slovenských tradícii pripravili bavorským hosťom v obci Hervartov, v ktorej vystúpil ženský spevácky súbor Babičky,  a v obci Kamienka, kde nám v zrekonštruovanom amfiteátri ukážku zo svojho vystúpenia predstavil folklórny súbor Barvinok.

Prehliadku historického centra delegácia absolvovala v Prešove, v hlavnom meste Prešovského samosprávneho kraja,  aj v meste Bardejov, ktorého centrum je zapísane do zoznamu Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Súčasťou histórie tohto regiónu je aj výstavba drevených kostolíkov, ktoré spolu tvoria národnú kultúrnu pamiatku. Z 27 objektov účastníci seminára navštívili rímskokatolícky Kostol svätého Františka z Assisi v obci Hervartov a gréckokatolícky Kostol sv. Trojice v Kežmarku. V Kežmarku navštívili evanjelické lýceum, v ktorom sa nachádza najväčšia školská historická knižnica v strednej Európe.


 

Prečítajte si tiež:


V rámci spoznávania pamiatok a zaujímavostí Prešovského samosprávneho kraja delegácia v posledný deň seminára absolvovala náučnú prehliadku Solivaru v Prešove, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku.  Pokračovali návštevnou interaktívneho múzea hudobných nástrojov v Spišskom Hrhove. Pozoruhodným projektom podporujúcim rozvoj cestovného ruchu v tejto obci je vybudovanie lesnej sauny, ktorá je v slovenskej republike unikátnou stavbou s výhľadom na Spišský hrad.

V poradí tretí seminár organizovaný slovenskou stranou bol prínosom pre zástupcov nemeckej aj slovenskej samoprávy, keďže pri každej téme vznikala podnetná diskusia spojená s výmenou skúseností. Obidve strany sa tešia na ďalšie stretnutie.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz