Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. január 2023, nedeľa
 

Pripravujeme verejné obstarávanie pre špičkový systém na odhaľovanie porušení pravidiel v cestnej premávke

10. 11. 2022

Plán obnovy a odolnosti logo

V tejto súvislosti Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky už zverejnilo dokumentáciu k projektu Automatizovaného systému odhaľovania porušení  pravidiel cestnej premávky, ktorý vybuduje a prefinancuje v rámci Plánu obnovy a odolnosti.

Zámerom je zautomatizovať celý proces konania o správnom delikte:  od zberu dôkazu, cez celé konanie o správnom delikte až po odoslanie pohľadávky na vymáhanie -  a to s minimálnou interakciou používateľa.

Súčasťou nového IS bude modul automatického spracovania evidencie porušení pravidiel cestnej premávky, ktorý zabezpečí spracovanie incidentu, prenos dôkazu do existujúceho informačného systému rezortu vnútra a iniciuje spustenie procesu správneho konania. „Vybudujeme teda systém, ktorý okrem iného  automaticky archivuje záznamy a v konečnom dôsledku ešte zvyšuje transparentnosť a efektívnosť procesu," spresnil  minister vnútra SR Roman Mikulec.

Projekt pamätá aj na samosprávy – jedna z jeho funkcionalít  umožní priamo obci pokutovať držiteľa vozidla za nedodržiavanie parkovacej politiky /nerešpektovanie zákazu státia či zastavenia na vyznačených plochách, či zákazu vjazdu do určených zón/.

Vznikne aj modul štatistík poskytujúci kvalitný prehľad všeobecných informácií o porušovaní pravidiel cestnej premávky, štatistické výstupy a reporty, ako aj auditné záznamy pre kontrolu procesov a úkonov.

Súčasťou projektu okrem obstarania softvéru nevyhnutného pre jeho fungovanie bude aj obstaranie technických prostriedkov na dokumentáciu porušení pravidiel cestnej premávky /merače rýchlostí, red light, stoppery a i./. Kompletný dizajn projektu by mal byť známy v lete budúceho roka.  

S implementáciou a niekoľkomesačným testovaním nového komplexného IS plánuje ministerstvo vnútra začať v decembri 2023. Do produkčnej prevádzky by mal byť nasadený koncom roku 2024.

V rámci Plánu obnovy a odolnosti má ministerstvo vnútra zadefinované míľniky a ciele v 2 komponentoch. Nový systém odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky je súčasťou Komponentu 16: Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva. V rámci tohto komponentu už ministerstvo vnútra pripravilo od mája 2022 účinný zákon o registri účtov, ako súčasť reformy polície vytvorilo Národnú centrálu osobitných druhov kriminality a obnovuje materiálno-technické zabezpečenie polície. Príslušníci PZ taktiež absolvujú školenia zamerané na komunikáciu s obeťami trestných činov.

 

  

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz