Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

Príslušníci tretích krajín s platným vízom majú právo voľného pohybu v schengenskom priestore

22. 04. 2010

hranicnakontrola

Od 5.  apríla 2010 je účinné Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 265/2010 z 25. marca 2010, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, a nariadenie (ES) č. 562/2006 v oblasti  pohybu osôb s dlhodobými vízami.

Podľa tohto nariadenia sa štátnym príslušníkom tretej krajiny, ktorí sú držiteľmi platného dlhodobého víza udeleného niektorým členským štátom schengenského priestoru umožňuje od 5. apríla 2010 vycestovať do iných členských štátov schengenského priestoru na tri mesiace v rámci ktoréhokoľvek šesťmesačného obdobia za tých istých podmienok ako držiteľovi povolenia na pobyt.

Právo voľného pohybu môžu využívať všetci držitelia platného dlhodobého víza bez ohľadu na to kedy bolo udelené, teda aj platného dlhodobého víza udeleného pred 5. aprílom 2010. Toto právo sa vzťahuje na všetky platné dlhodobé víza označené písmenom D a D+C.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz